Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Draknäste letar lösningar för aktivt resande

I innovationsupphandlingen Aktivt resande har sju företag fått presentera sina anbud för ett så kallat draknäste (en expertgrupp). Uppgiften var att övertyga ”drakarna” om att just deras idé var den bästa nya lösningen för ett aktivt och säkert resande.

Trafikverket och kommunerna Skellefteå och Uppsala genomför tillsammans en innovationsupphandling för säkrare, mer aktivt och hållbart resande – till exempel gång, cykel och kollektivtrafik. Idéerna ska leda till demonstrationer/tester i verklig miljö i de två kommunerna.

– Skellefteå kommun är öppen för nya kreativa idéer och samarbetsformer som bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Hans Andersson, förvaltningschef samhällsbyggnad på Skellefteå kommun.

Anna Lindell.
Anna Lindell. 

– Det här är en metod där vi både kan få fram nya smarta lösningar samtidigt som Trafikverket utvecklar arbetssätt som tar vara på nya idéer, menar Anna Lindell, projektledare.

25 förslag blev fyra koncept

Inspirationen är hämtad från TV-programmet ”Dragons Den” där entreprenörer presenterar sin affärsidé för att få investerare och kontaktnät. Skillnaden med Trafikverkets grepp är att man här bedömer värdet utifrån samhällsnytta, att få fler att resa aktivt på ett säkert sätt samtidigt som även hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

Innovationsupphandlingen som påbörjades hösten 2019 resulterade i 25 olika förslag, där nio valdes ut att gå vidare för att lämna anbud och en mer fördjupad beskrivning. Sju kandidater lämnade anbud och presenterade i mars 2020 sina lösningar för draknästet som bestod av Trafikverkets måldirektörer Maria Krafft och Sven Hunhammar, projektledningen samt representanter från kommunerna Skellefteå och Uppsala. Drakarna bedömde att fyra kandidater erbjöd så pass intressanta lösningar att de erbjöds att teckna avtal.

– Det var ett spännande grepp som bidrog till ett tydligt fokus på nyttan i presenterade lösningar, säger Anna. Aktivt resande har också en direkt koppling till regeringens mål att andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska vara minst 25 procent år 2025.

Den fortsatta färden för ett ökat aktivt resande

Under 2020 jobbar företagen med konceptutveckling, där Trafikverket och kommunerna stöttar arbetsprocessen aktivt. Förhoppningen är att det ska uppstå synergier mellan de olika lösningarna, att de ska hitta hållbara affärsmodeller och vara realiserbara.

– Vi kommer ha flera lärseminarier som vi också öppnar upp för externa deltagare, kommuner och andra myndigheter för att sprida kunskap både kring innovationsupphandlingar men också lösningarna, säger Anna Lindell.

Människors resor är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Aktivt resande är en av många forskningsaktiviteter som Trafikverket driver och medverkar i, för att bidra till målen för Agenda 2030 och de mål och preciseringar myndigheten har för tillgänglighet i ett hållbart samhälle.