Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Årets FoI-dag lyfte tillgänglighetsfrågorna

Temat för årets FoI-dag var tillgänglighet. Det är ett mångfacetterat begrepp och vi behöver mer kunskap och fler lösningar både för hur vi mäter och studerar tillgänglighet men också hur vi kan öka effekten av de åtgärder vi gör.

Forsknings- och innovationsdagen är ett sätt för Trafikverket att informera, inspirera och få in förslag på forskning som kan bidra till att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett fossilfritt transportsystem i ett hållbart och tillgängligt Sverige.

– Konferensen är vår leverantörsdag och vänder sig i första hand till våra utförare. Årets tema, tillgänglighet i städer och på landsbygder, är också det som nästa års FoI-plan fokuserar på. Därför vill vi stimulera till förslag på forskning inom området, berättade Trafikverkets Anna Lindell och Pontus Gruhs som var moderatorer under dagen.

På grund av Corona ställdes årets FoI-dag om till en digital konferens. Pandemin har på ett konkret sätt påskyndat vårt behov och intresse för digital närvaro och digital tillgänglighet. Det var drygt 500 som deltog digitalt och idag har vi över 700 visningar.

De femte trafikslaget

Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, talade bland annat om just digital tillgänglighet och beskrev den som det femte trafikslaget vid sidan av järnväg, väg, luftfart och sjöfart. Den ökade digitaliseringen ställer nya krav både på vad vi gör och hur vi gör det.

– Vi ska vårda vår viktiga samverkan med industri, akademi och andra myndigheter men även utöka våra nätverk för att kunna utveckla vår digitala tillgänglighet, sa Lena.

För att möta de stora utvecklingsbehoven och skapa förutsättningar för hållbara och tillgängliga städer och landsbygder måste vi tänka nytt. Här kan forskning- och innovation hjälpa till att bryta traditionella tankemönster, menade Lena.

Vad menar vi med tillgänglighet?

– Ytterst handlar det om livskvalitet, sa professor Margareta Friman, Karlstads Universitet.

Formel
Formel 

Trafikverkets måldirektör Jonas Eliasson höll med men menade också att begreppet är svårt att göra mätbart. Han presenterade en formel som borde möjliggöra att vi kan följa effekten av och utvärdera de åtgärder vi gör för ökad tillgänglighet.

Svårt? Egentligen inte, menade Jonas.
God tillgänglighet innebär att det är ”lätt” att nå ett ”rikt” utbud. ”Lätt” handlar om mätbara parametrar som restid, kostnad, bekvämlighet etcetera. ”Rikt”  pekar på skattbarhet av sådant som utbudets bredd, variation, kvalitet och så vidare.

Jonas Eliasson 

Tillgänglighet omsätts i sysselsättning, produktivitet, livskvalitet, bostadsutbud och så vidare och det är rimligt att det är medborgare och näringsliv som avgör graden av tillgänglighet genom att vi mäter deras upplevelse.

Den svarta svanen

– Pandemin är den svarta svanen, det vill säga något som vi visserligen hade kunnat förutse skulle kunna hända, men inte när det skulle hända och nu har det faktisk hänt, sa Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Darja underströk vikten av att satsa på forskning och innovation för att Sverige ska ta sig stärkt ut ur krisen och gav exempel på hur statens innovationsmyndigheter stöttar med långsiktiga investeringar och strategiska innovationsprogram.

Vill du veta mer och ta del av fler programpunkter - klicka in dig och titta på den webbsända FoI-konferensen.