Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elbilar som laddas
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets Program för Elvägar byter namn

Program Elvägars uppdrag är att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu breddas uppgiften till att också omfatta hur annan typ av elektrifiering kan kombineras med elvägar för att nå bästa effekt.

Därmed byter också programmet namn till Trafikverkets Program för Elektrifiering, med tillägget, av det statliga vägnätet för tunga transporter. Elektrifiering inkluderar batteridrift med stationär laddning, bränsleceller och dynamisk laddning under färd som elvägar.

Olika lösningar i samverkan

Jan Pettersson
Jan Pettersson, programchef 

Teknikutvecklingen, inte minst på batterisidan, går med rasande fart och mycket har hänt sedan Elvägsprogrammet startade. Den tidigare sanningen om att batterier inte hade kapacitet att driva en tung lastbil är inte längre giltig. Batterierna har blivit mindre och mer effektiva. Även utvecklingen rörande bränsleceller ger nya möjligheter som inte kunde anas tidigare.

– Vi ser därför att vi behöver på djupet analysera hur olika lösningar kan kombineras med varandra. De olika lösningarna har olika nyttor och utmaningar, men kommer troligtvis att behöva samverka för att erbjuda en för Sverige effektiv elektrifiering av transportsystemet, säger programchef Jan Pettersson.

Programmet skall fånga upp viktiga aspekter av elektrifieringen av transportsystemet som analys och demonstration av tekniker, drift och underhållsanalyser, samhälls- och företagsekonomiska effekter samt övriga effekter (miljö, landskap, djur, människor etc.).