Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information till dig i branschen om Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade risknivå rörande coronaviruset vill Trafikverket klargöra hur vi agerar för att minska riskerna för ytterligare smittspridning.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020, klockan 16.37.

 

Till samtliga av Trafikverkets leverantörer och entreprenörer

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade risknivå vill Trafikverket klargöra hur vi agerar för att minska riskerna för ytterligare smittspridning. Vår utgångspunkt är att vi i vår verksamhet följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpar försiktighetsprincipen. Det innebär att behovet av ytterligare åtgärder än de rekommenderade av berörda myndigheter bedöms kontinuerligt. Rekommendationerna gäller både våra egna medarbetare samt konsulter och leverantörer som besöker våra kontor och arbetsplatser.

Trafikverket får för närvarande många frågor om covid-19 och force majeure. Trafikverket kan inte ta ställning till denna fråga generellt utan en bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och utifrån de specifika kontraktsvillkoren. I den mån ni gör bedömningen att covid-19 påverkar ert eller era avtal med Trafikverket är det viktigt att ni hanterar detta i vardera ett av de enskilda kontrakten och med i kontrakten utsedda kontaktpersoner samt utifrån föreskrivna kommunikationssätt.  

Besök till Trafikverkets kontor

Under rådande omständigheter tar vi inte emot externa besök till Trafikverkets lokaler om de inte är verksamhetskritiska. Har du frågor om ett inbokat möte hör av dig till din kontakt på Trafikverket.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med luftvägssymptom, feber eller hosta att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller även milda symptom, samt både i arbetslivet och i privatlivet. Vi tar våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och ber därför alla våra externa kontakter att följa dessa råd.

Fortsatt utveckling

Trafikverkets nationella kriskoordineringsgrupp har aktiverats för att skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende corornaviruset kontinuerligt, och kan anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Vart vänder jag mig?

Om du har frågor kring vår hantering av coronaviruset hänvisar vi till din ordinarie kontaktperson på Trafikverket.