Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Robert Röder
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Med punktligheten i fokus

JBS handlar främst om punktlighet. Robert Röder, styrelseledamot i JBS som representant för FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer) och VD för NRC, kallar det till och med ”ödesfrågan” för hela branschen.

— Punktlighetsfrågan berör alla. Vi har lärt oss mycket under de senaste åren med JBS och arbetet går framåt men vi i styrelsen skulle vilja att det gick ännu fortare, säger han. 

JBS första mandatperiod börjar nu närma sig sitt slut och ordförande/sekretariat hade fått ett uppdrag att i december återkomma till styrelsen med förslag angående det fortsatta arbetet i JBS efter 2020/21.

— Styrelsen är helt överens om att JBS är ett bra forum som gjort att vi i branschen har kommit närmare varandra och fått mer kunskap om de olika verksamheterna. Att vi har insikt och en större förståelse för allas olika förutsättningar gör att vi nu löser gemensamma frågor på ett mycket bättre sätt, säger Robert Röder.

Frågan är hur JBS bäst ska driva arbetet vidare och hur ett JBS 2.0 ska se ut? Vad ska JBS fokusera på för att nå ännu bättre resultat?

— JBS har mycket kunskap från det gemensamma arbete som gjorts, men nu behöver det bli ökat fokus på att omvandla det i handling. Det måste bli större tryck i frågorna. Jag ser att JBS roll framöver kommer att handla mer om att stötta och driva på för att nå målet om 95 procents punktlighet än att analysera och rapportera. Men det handlar också om att fortsätta arbeta med värderingar hos alla medlemmar för att de ska göra det bästa för branschen i sin vardag. Vi får inte heller glömma bort branschens gemensamma utmaning i att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Här spelar JBS en jätteviktig roll.

Resurser är en utmaning

En av utmaningarna för JBS är att flera av medlemsorganisationerna har svårt att få loss resurser för att jobba med det branschgemensamma, även om alla inser att det behövs.

— Flera av FSJ:s medlemmar har det tufft nu. Det är svårt att tjäna pengar och utredningen om att flytta tillbaka banunderhållet till Trafikverket hänger fortfarande över oss. Inom FSJ försöker vi lösa det genom att använda resurser i befintliga kontrakt, berättar Robert Röder och tillägger:

— Kanske kan JBS arbete bli mer projektspecifikt, då skulle det vara lättare att både få fokus på snabba resultat och lösa resursfrågan.

Bättre punktlighet med JBS

Efter diskussionerna på styrelsemötet i december ska styrelsen nu ta fram ett förslag om att samarbetet inom JBS ska förlängas till 2023. Det återstår att lösa hur verksamheten ska finansieras och resurssättas och hur man ska få ytterligare genomslagskraft i de viktigaste frågorna. 

— Punktligheten har blivit allt bättre sedan JBS startades. Det beror självklart på många faktorer men främst på att branschen har samlat sig kring frågan. Tillsammans har vi hittat flera störningskällor som vi har kunnat åtgärda. Allt ifrån återkommande fel på lok och vagnar till bättre planering inför banarbeten. Via JBS har vi bättre koll på hur en händelse kan påverka hela systemet och vi har ett starkt gemensamt åtagande att lösa problemen. Det är när man gör något tillsammans som det händer.

Målet om 95 procent punktlighet tror Robert Röder är möjligt att nå. Enligt Trafikverkets senaste statistik låg 2019 års systempunktlighet på 91,3 procent.

— Men det kommer att kräva stora satsningar på logistiklösningar, uppgradering av infrastruktur, investeringar i tågflottan, och så vidare för att nå ända fram. Det beror inte bara på ett fortsatt gott samarbete inom branschen, utan även på politiska beslut. Då gäller det att visa resultat, säger han.

Robert Röder menar att punktlighetsmålet kommer att nås på allt fler delsträckor om arbetet fokuseras.

— JBS är en viktig del i arbetet med att ”stycka elefanten”. Mycket är gjort på systemnivå men nu måste vi gå in på detaljerna och titta på delsträckor. Det är viktigt att vi behåller vår höga målsättning om 95 procent som motiverar oss att jobba ännu hårdare. Branschen har gjort en fantastik resa under JBS första år. Vi har gjort jättemycket tillsammans och jag ser verkligen fram emot JBS fortsatta arbete.