Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så bidrar järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) till punktlighet och robusthet

Trafikverket stod nyligen värd för det senaste styrelsemötet i JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum. Efteråt fick vi en pratstund med Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik och tillika styrelseledamot i JBS.

Roberto Maiorana. Foto: Eva Jonsson
Roberto Maiorana. 

Hallå där, Roberto! Hur ser framtiden ut för JBS och vilka är de framtida utmaningarna?
— Jag tycker att framtiden ser bra ut. JBS behövs även i framtiden – det är ett samarbetsforum som har samlat branschen kring de viktiga frågorna och vi får inte släppa det. Nu börjar vi verkligen se effekterna av vårt gemensamma arbete.

JBS har tre primära fokusområden; TTT (Tillsammans för tåg i tid), kompetensutmaningen och – nytt fokusområde från i år – trafikinformation, som är en väldigt betydelsefull bit i järnvägspusslet.

Nu är punktligheten uppe på riktigt höga siffror, inte minst för januari månad. Är det en tillfällig trend, eller kommer vi kunna ”hålla i och hålla ut”?
— Det är absolut ingen tillfällig trend. Det vi ser är att våra åtgärder och insatser ihop med branschen sedan en tid tillbaka ger effekt. Januaris 94,3 procent är det bästa resultatet sedan vi började mätningarna 2013. Hade du ställt frågan för ett år sedan hade jag varit mer tveksam, men nu ser vi att vi är väldigt nära det uppsatta punktlighetsmålet inom TTT. Det är inte längre en omöjlighet – däremot är det är fortfarande en stor utmaning, som innebär fortsatt stora insatser i branschen.

— Vi ska inte sticka under stol med att lika extrem som vintern 2018 var, lika extrem i form av mildväder är den här vintern. Men även bortsett från det har vi tagit steg framåt.

Vad är förklaringen?
— Att samverkan i form av TTT ger resultat. Vi har ett arbetssätt där vi kan hantera störningar som dyker upp i anläggningen på ett mer effektivt sätt än tidigare. Dessutom har vi ett gemensamt mål i att nå punktlighetsmålet.

Om vi ser det från Trafikverkets horisont så har vi förändrat vårt arbetssätt, vi planerar mer för att lyckas, vi har en tågplan som är mer realistisk i form av nya konstruktionslägen och vi planerar tåglägena för att få planen att hålla bättre. Dessutom jobbar vi mycket med genomlysning av våra planerade arbeten och de genererar nu färre störningar än förut.

Vad behöver JBS fokusera på framöver?
— Att vi fortsätter arbetet tillsammans och att vi fortsätter trimma de brister vi ser. Störningar är fortfarande starkt kopplade till obehöriga i spår. Där behöver vi bli bättre på att hantera uppkomna störningar och förhindra att man beträder spårområdet. Vi gör mycket redan med bland annat stängsling och pyramidmattor, men behöver ytterligare fokus på detta område.

— Vi måste fortsätta att hålla infrastrukturen i gott skick, men också säkra att järnvägsföretagen har koll på sina fordon. Och så tittar vi på var vi kan göra punktinsatser som ger stor effekt snabbt. Ett exempel är hur vi har jobbat i Stockholm med att få pendeltågen i tid, ihop med MTR och SL. Vi vill gärna fortsätta utveckla detta till andra områden i Sverige, till exempel på viktiga stråk och till och med speciellt utsatta sträckor inom stråken.