Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Reflektioner efter styrelsemötet i Järnvägsbranschens samverkansforum

Det senaste styrelsemötet i JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum, var tänkt att äga rum på Green Cargos huvudkontor i Solna. Men rådande Corona-situation satte stopp för de planerna och istället hölls ett digitalt möte.

JBS har tre primära fokusområden: TTT (Tillsammans för tåg i tid), kompetensutmaningen samt trafikinformation och samtliga tre fokusområden behandlades på styrelsemötet. I tillägg till fokusområdena diskuterades självklart även branschens påverkan av Covid-19.

Ted Söderholm, vd Green Cargo, delade med sig av sina reflektioner efter mötet.

Arbetssättet inom TTT har förändrats under hösten för att bli mer projektinriktat, hur upplever du framdriften av arbetet idag?

–  Ja, vi har ju gått ifrån en ganska fast struktur med förutbestämda effektområden till ett mer geografiskt och resultatinriktat angreppssätt. Den exekutiva ledningen beskrev på ett bra sätt hur de har arbetat för att ställa om för att kunna starta fler och mer riktade projekt. Jag känner mig trygg i förvissningen om att vi kommer att kunna se snabbare och tydligare resultat i ökad punktlighet och ett mer robust järnvägssystem genom ett mer geografiskt fokuserat arbete, säger Ted Söderholm.

Det nya arbetssättet med så kallade tankesmedjor användes i Malmö den 6 maj, vilken förbättringspotential såg man där?

– Väldigt spännande att se det första exemplet på det nya arbetssättet i TTT. Man har valt Malmöområdet för att det är ett trafiktätt område med stor påverkan på hela trafiksystemet. Genom att börja med Malmö får man en bra utgångspunkt för vidare analyser och arbete både i befintliga och i nya projekt. Här är ju vi som stor operatör på Malmö godsbangård en viktig intressent i att få upp punktligheten både inrikes och till och från kontinenten.

Finns det en risk att arbetet inom TTT tappar fart under rådande Corona-situation?

– Ja, den risken finns självklart. Styrelsen kom överens om att det arbetsutskott som finns i styrelsen kopplat till TTT noga ska följa utvecklingen och bistå den exekutiva ledningen om vi av resursskäl behöver prioritera bland de projekt som ligger i pipeline. Förhoppningen är att de allra flesta projekten kan genomföras så som planerat även under rådande omständigheter.

Det andra prioriterade området inom JBS är Trafikinformation. Varför är det ett viktigt område för JBS styrelse?

– Tillförlitlig trafikinformation är oerhört centralt både för resenärer och transportköpare. När trafiken flyter på fungerar också i regel informationen, men så fort vi har trafikstörningar i järnvägssystemet ser vi att trafikinformationen dessvärre ofta brister. Det är många aktörer som behöver samverka för att vi ska kunna ge våra respektive kunder bättre information om till exempel prognoser när vi har ett stört läge. För styrelsen är det självklart att transparent och agerbar trafikinformation är en nyckel till att kunna uppfylla våra kundlöften på ett så bra sätt som möjligt.

Även inom fokusområdet Kompetens har man jobbat vidare och har nu en tydlig plan för det fortsatta arbetet. Hur ser du på kompetensfrågan inom järnvägsbranschen?

– Samma sak här. Vi behöver verkligen tillsammans få armarna runt den utmaning som kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen utgör. Fler ungdomar behöver se vilka möjligheter det finns att jobba med något som verkligen är viktigt på riktigt! Järnvägstransporter av både personer och gods spelar en självklar roll i ett hållbart transportsystem – både idag och i en framtid. Det finns oändligt många olika typer av spännande jobb, både kopplat till själva infrastrukturen som sådan, men också hos tågoperatörer, underhållsaktörer och hos Trafikverket. Jag tycker att arbetet som görs inom fokusområdet börjar ta form och ser fram emot att i styrelsen följa framdriften.

På samma sätt behöver vi även öka takten när det gäller forskning och innovation. EU-kommissionen har föreslagit att 2021 ska bli det europeiska järnvägsåret och vi inom JBS måste också säkerställa att vi smider medan järnet är varmt. Tillsammans ska vi identifiera vilka behov av forskning och innovation som behövs i branschen och stärka insatserna för järnvägssystemet.

På styrelsemötet diskuterade ni också generellt Covid-19, påverkan på era respektive verksamheter och hur vi ska kunna säkerställa en grön omstart när pandemin är över, kan du säga ett par ord om det?

– Vi kunde konstatera att samtliga verksamheter i någon mån såklart är berörda av den märkliga tid vi lever i just nu. På persontrafiksidan har antal resenärer minskat oerhört drastiskt och även vi godsoperatörer ser ett minskat transportbehov i ett antal segment. Men när det gäller underhåll på järnvägen fick vi höra att det rullar på som vanligt och att underhållsentreprenörerna har fullt upp att göra. På nästa styrelsemöte kommer vi att ha en ännu tydligare bild av vilka effekter det har fått i respektive organisation och företag.

Avslutningsvis, i september är det ju tanken att nästa JBS konferens ska gå av stapeln, kommer den att kunna genomföras?

– Vi får se tiden an, men förhoppningen är att vi ska kunna köra konferensen som planerat. Kommunikationsgruppen inom JBS har tagit fram ett förslag på att köra konferensen som ett webinar om det är så att Folkhälsomyndigheten fortsatt avråder från större folksamlingar, avslutar Ted Söderholm.