Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg i solnedgång.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fokus på bättre avgångar från viktig nod

En viktig förutsättning för att tåg ska ankomma i rätt tid till slutstation är att de också avgår i rätt tid. Effektområdet Avgångstid/noder omfattar sena avgångar från depåer och bangårdar samt terminal- och plattformshantering.

Inom effektområdet har nu ett arbete kring Malmö godsbangård (MGB) dragits igång. Skälet till att man fokuserar på just MGB är att det är den av alla svenska godsbangårdar som genererar flest störningstimmar. Effektområdet leds av Johan Hedman på Trafikledning hos Trafikverket med hjälp av Niklas Johansson från Sweco.

Johan Hedman och Niklas Johansson.
Till vänster: Johan Hedman på Trafikledning, Trafikverket och till höger: Niklas Johansson från Sweco.

– Det handlar om att arbeta bort systematiska fel och brister, samt att förbättra kommunikationen. Tillsammans med ROT-gruppen inom TTT försöker vi identifiera problemtåg, se hur längre tåg påverkar kapaciteten och mycket annat. Vi arrangerade även ett första driftsforum nu i oktober 2018 för att få upp relevanta förbättringsområden på bordet från alla berörda aktörer berättar Niklas Johansson, och fortsätter;

– En effekt vi sett redan nu när vi gått igenom tidstilläggen är att differensen mellan att förare klarrapporterar tåget och faktisk avgångstid minskat, och att det är en trend som verkar hålla i sig.

Prioriterat för 2019

I arbetet med MGB är förutom Trafikverket även Hector Rail, Green Cargo och Deutche Bahn involverade. Bland de aktiviteter som man prioriterat för 2019 finns:

  • Att få med kapaciteten för MGB i framtida tågplaner.
  • Ta fram veckovisa spåranvändningsplaner anpassade för MGB.
  • Se över planeringsvillkoren för de 26 spåren på MGB.
  • Se över verktyg för en bättre kommunikation mellan trafikledare och rangeroperatörer.

– Vi har en uttalad ambition i effektområdet, och det är att all trafik och alla tågrörelser på bangårdar som kan planeras också ska planeras säger Johan Hedman, och fortsätter:
– Vi har även som mål att MGB:s kapacitet ska ingå i T20, det tror vi kommer få stor påverkan. Det handlar om en viktig nod ur ett både regionalt och ett nationellt perspektiv, så de förbättringar vi kan få till här bör kunna ge stora förbättringar i hela systemet. På sikt hoppas vi så klart att flera av de lösningar som nu arbetas fram också ska kunna tillämpas på andra godsbangårdar i Sverige som lider av många störningstimmar.