Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Operativ regel för ökad kapacitet

Att planera trafik är komplext. Redan två år i förväg ska JNB tas fram, samtidigt som dagliga situationer ska hanteras. Effektområde Trafik- och resursplanering omfattar planeringsdelarna Tidtabellsläggning, Fordonsplanering och Personalplanering.

På flera stationer finns det i varje tågplan potentiella konflikter mellan snabbare tåg och region/pendeltåg. Om fel prioritering görs kan det snabbare tåget tappa sin kanal och följden blir en konstant ökande försening. Effektområdet har i ett antal piloter testat regeln att i vissa lägen låta ett snabbare tåg gå före ett långsamt tåg. Försöken har visat positivt resultat, och från Tågplan 2019 kommer denna operativa regel att tillämpas på stråk som Trafikverket pekat ut som kritiska.

Dessa är:

  • Ostkustbanan (Gävle – Stockholm)
  • Västra Stambanan (Stockholm – Göteborg )
  • Södra Stambanan (Katrineholm – Malmö)
  • Västkustbanan (Göteborg – Lund)

Målet för den nya regeln är att punktligheten på de snabbare tågen ska öka, samtidigt som punktligheten för de långsammare tågen inte ska försämras. Från effektområdet kommer man följa upp utfallet månadsvis för att säkerställa att införandet av regeln får den avsedda effekten.

Ett PM om regeln, tillsammans med nio bilagor, har distribuerats via Trafikverkets veckovisa utskick till avtalskunderna.

PM Operativ regel (pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster)

Kommande aktiviteter

För att få en hävstångseffekt i det fortsatta arbetet kommer effektområde Trafik- och resursplanering under 2019 driva flera prioriterade aktiviteter tillsammans med två andra effektområden: "Operativ trafikering" och "Banarbete". Några exempel på frågor detta samarbete över effektområdesgränserna berör är:

  • Planeringsförutsättningar järnväg: Projektet strävar efter att skapa ett förbättrat arbetssätt kring hur nedsättningar hanteras.
  • Ansökt hastighet: Projektet ska följa upp godståg som inte kör efter ansökt hastighet I syftet att minska antalet störningstimmar, inklusive spridningseffekter av detsamma.
  • Kanalpunktlighet: Identifiering av de huvudsakliga orsakerna till uppkomna förseningar på sträckan Katrineholm – Stockholm.
  • Förseningsorsaker: Projektet ska följa upp förseningskoderna JFÖ (förarpersonal saknas).
Man med rutig skjorta, i bakgrunden syns gröna gardiner och en neddragen persienn.
 

För mer information om PM:et om den nya operativa regeln eller effektområdets arbete kontakta Per Konrad via formuläret under "Kontakta oss" ovan.