Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

arbete vid järnvägsspår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Områdesexpert – en ny huvudroll

En av de nya områdesexperterna är Marie Dagerholm. Rollen innebär att hon får chansen att kombinera bred verksamhetskunskap med projektledning – en win-win om man frågar Marie. Och det har vi gjort!

Marie Dagerholm
Marie Dagerholm 

Det område där Marie kommer personifiera expertisen är banarbetsplanering, ett spår hon växlade in på redan för tio år sedan Som områdesexpert ska Marie bli en spindel i nätet som säkrar att de förbättringar som prioriteras inom TTT också går hand i hand med det förändrings- och förbättringsarbete som sker inom eller som blir en konsekvens av bland annat MPK och TPÅ-processen.

– Det här är en roll som jag både velat ha och jobbat för länge, och det känns otroligt stimulerande att som områdesexpert få fortsätta driva den här frågan utifrån ett tydligt projekt- och branschperspektiv.

Du var ju tidigare ansvarig för effektområdet, vad tar du med dig därifrån?
– Framförallt det stora engagemang som alla inblandade visade för att på så sätt säkra både kontinuitet och uthållighet i frågorna. Rom byggdes inte på en dag, det gör inte heller ett uppdaterat synsätt på hur en hel bransch planerar och genomför banarbeten.

Frihet att utmana

De som blivit tillfrågade att axla rollen som områdesexpert har fått stor frihet att själva utforma rollen så den passar de utmaningar som finns. För Marie innebär det att hon alltså valt att kliva in i en roll som projektledare.

– Eftersom allt hänger ihop, från tidig planering för kommande tågplaner till korttidsprocessen och därefter operativ ledning, kan jag med det här upplägget förena det bästa från bägge världarna. Jag kan dra nytta av den erfarenhet jag har av banarbetsplanering sedan tidigare, samtidigt som jag gillar att driva frågor i projektform.

Namnet på det projekt Marie inom kort kommer sjösätta är ”Precision Banarbeten”. För att prata TTT-språk handlar det om ett branschgemensamt Typ3-projekt som är en fortsättning på de åtgärder som arbetades fram i det tidigare effektområdet.

– Att rollen inte är så hårt definierad ger mig en frihet att själv bestämma hur jag vill skapa engagemang. Bland annat vill jag involvera planerarna tidigt och få fler att förstå att branschen har ett gemensamt ägarskap i frågan.

Vad är den största skillnaden mot tidigare?
– Det är att vi kan få en tydligare styrning, kopplat till exempelvis de nyckeltal vi tagit fram för nyttjandet av servicefönster. Personligen har jag också stora förväntningar på de styrgrupper projektet har begärt. Kan vi vid sidan av uppbackning från JBS och den högsta ledningen även involvera ansvariga linjechefer från Trafikverket, järnvägsföretag och entreprenörer är mycket vunnet när vi nu ska göra verkstad av det analysarbete som gjorts tidigare.

Till sist - vad har du högst upp på din agenda idag?
sammanflätade händer– Jag utgår från grunduppdraget, att vi ska gå från analys till en ökad genomförandekraft. De kommande åren förväntas både trafik och antal arbeten fortsatt öka och då måste alla dra sitt strå till stacken för att vi ska få en bättre planering och ett bättre genomförande. Beslut måste implementeras över hela linjen, och nyckeltal måste följas upp i enskilda kontrakt för att vi ska få genomslag. Jag är helt övertygad om att vi kan planera infrastrukturen på ett smartare sätt om vi bara jobbar tillsammans. Det behöver inte vara motstridigt, det finns win-win när branschen har samma perspektiv – en punktligare och mer robust trafik. Och det ska vi visa i projektet!