Logga in
Logga in

Byggarbeten på Hönö färjeläge – boj ska ersättas

Mindre trafikstörningar kan förekomma då bojen mellan färjelägena på Hönö ska ersättas med en fast dykdalb, en fast förtöjningsanordning.

Byggnationen börjar den 1 februari och planeras vara klar i maj. För att arbetena inte ska påverka trafiken i någon större omfattning kommer delar av arbetena utföras nattetid. Trafiken kommer under dessa nätter ledas om genom Trafikverkets område. Trafikverket har valt att utföra arbetena under vinterhalvåret för att påverka trafiken så lite som möjligt. Mindre störningar i turlistan kan förekomma under denna period.