Logga in
Logga in

Strategi för en hållbar utveckling av E14 och E45

Under 2022 tar vi fram en strategi för hållbar utveckling av E14 och E45 genom Gävleborg, Dalarna, Västernorrland och Jämtland. Åtgärder som bidrar till miljöanpassade resor och transporter ska få en prioritetsordning.

Under 2022 ska vi ta fram en strategi för en hållbar utveckling av E14 och E45 genom Gävleborg, Dalarna, Västernorrland och Jämtland. Åtgärder som ska bidra till säkra och miljöanpassade resor och transporter ska få en prioritetsordning.

Vi tar nu nästa steg i det långsiktiga arbetet för E14 och E45 genom Gävleborg, Dalarna, Västernorrland och Jämtland. Utifrån tidigare föreslagna och prioriterade delsträckor ska förslag på mer eller mindre omfattande åtgärder tas fram, vilka kan genomföras på kort och lång sikt.

Strategin ska innehålla en utbyggnadsordning för nya sträckor med mitträcken och förslag på andra trafiksäkerhetsåtgärder.

– Åtgärderna ska bidra till vägar som det går att resa och transportera miljöanpassat, säkert och effektivt på. Det är en utmaning att tillfredsställa behovet av att kunna resa fort, samtidigt som det ska vara ett hållbart och säkert resande, säger Jan Lindgren, utredningsledare på Trafikverket.

Målet är att föreslå dels nya mitträckessträckor som kan bli aktuella för kommande ändringar av den nationella infrastrukturplanen som beslutas av regeringen, dels andra åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.

– Det handlar om cirka 100 mil väg. Vi måste vara kreativa och även hitta enklare och snabbare lösningar för säkrare och miljöanpassade resor. Mitträcken för alla dessa mil skulle kosta många miljarder kronor. Med de medel vi får skulle det ta många år innan det kan bli aktuellt, säger Jan Lindgren.

Trafikverket vill ta fram strategin i dialog med externa aktörer.

– Det är viktigt att få med bland annat berörda kommuner, regioner och näringslivsföreträdare i arbetet, för att försöka skapa en samsyn kring nuläge och strategi för E14 och E45, säger Jan Lindgren.

Strategin beräknas vara klar i slutet av 2022.

Parallellt med att ta fram strategin fortsätter Trafikverket att anpassa hastighetsgränsen till vägarnas utformning, på statliga vägar runtom i Sverige, vilket detta arbete kommer att förhålla sig till.

Kontakt

Jan Lindgren

Utredningsledare

Telefon: +46 10-123 61 97