Logga in
Logga in

Gigantisk transport på väg genom Hälsingland

Snart ska en väldigt stor transport ta sig fram på vägarna i Hälsingland. Transporten som väger 700 ton och är 100 meter lång ska ta sig från Iggesund till Tovåsen. Nu anpassas vägarna inför ekipagets ankomst.

En enorm transformator ska transporteras från Ludvika till Tovåsen i Ånge kommun. Hela ekipaget väger 750 ton och är 100 meter lång, 5,5 meter bred och 5,5 meter hög.

På söndagskvällen startade färden från Ludvika. Nu är den på väg till Köping där den sedan transporteras med båt till Iggesund. Någon gång under juni färden den på vägarna i Hälsingland från Iggesund till slutdestinationen Tovåsen. 

Transporten är framme.
Transporten kom fram sent på kvällen den 14 juni till slutdestinationen i Tovåsen. Vi tackar för överseende med de trafikstörningar som uppstått under transporten. Nu pågår arbetet med att återställa platserna där vi sänkt vägarna och allt ska vara klart den 20 juni, i god tid före midsommarhelgen.

För att den ska kunna ta sig fram på vägarna har Trafikverket gett tillstånd till transportören att anpassa vägarna. 

- Transporten kommer bland annat att gå över järnvägsövergångar och under broar i Hälsingland. För att göra det möjligt har transportören börjat arbeta med att sänka vägar under broar, säger Katarina Kieksi, enhetschef infrateknik på Trafikverket.

På sträckan mellan Iggesund och Tovåsen ska tre vägar som går under broar sänkas med cirka 40 cm. Det krävs även att strömmen vid vissa järnvägsövergångar stängs tillfälligt och att skyltar som står i vägen plockas bort. Vid snäva svängar läggs grus för att bredda dessa.

Transporten kommer att påverka övrig trafik då den är väldigt stor och går sakta, cirka 10 km/tim. För att minimera påverkan körs den till stor del nattetid.

- Under arbetet med att sänka vägarna kan det påverka vägtrafiken med hastighetssänkning, och eventuellt behöver vi även leda om trafiken, förklarar Katarina Kieksi.

Samtliga vägar som sänks ligger i Hudiksvalls kommun:

  • Väg 754,
    Under bron vid trafikplats Byberg, väg 84
  • Väg 583
    Vägport under järnvägen vid Dammsveden i Hudiksvall
  • Väg 583
    Bro över allmän väg vid trafikplats Hudiksvall.

Efter att transporten passerat ska vägarna återställas till det ursprungliga tillståndet igen. Arbetet med att anpassa vägarna inför transporten och återställningen efteråt utförs av transportörens entreprenör. Företaget som ansökt om specialtransporten står för kostnaderna.

Om ett fordon måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna tillåter, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

Länk till mer information om transportdispenser

 

Kontakt

Katarina Kieksi

Telefon: +46 10-123 83 79