Logga in
Logga in

Nu fixar vi järnvägsspåren mellan Gävle–Forsbacka

Måndag den 23 maj börjar Trafikverket att justera spåren på järnvägen mellan Gävle–Forsbacka. Arbetet beräknas pågår i cirka en månad och påverkar framkomligheten vissa dagar och tider.

Järnvägsspåren mellan Gävle–Forsbacka ska göras raka och fina och i samband med det så stängs sju järnvägsövergångar tillfälligt. Arbetet beräknas ta cirka en månad. 

Måndag den 23 maj startar Trafikverket ett arbete med att justera spåren på järnvägen mellan Gävle–Forsbacka. Vi ska spårrikta järnvägen, det vill säga åtgärda där spåren har rört sig i höjd- eller sidled. Spåren förändras med tiden, till exempel på grund av mycket trafik och av luftens temperatur. Spårriktning görs kontinuerligt på all järnväg.

Det innebär buller och avstängda järnvägsövergångar vissa dagar och tider.
- När vi är klara med arbetet blir det mindre slitage på spåren och risken för störningar i tågtrafiken minskar, säger Julia Egerfält, projektledare på Trafikverket.

Nya järnvägsbommar vid Hådevägen i Valbo

Vi förbättrar även järnvägsövergången på Hådevägen i Valbo, sträckan norra Valbo–Forsbacka. För att den ska bli säkrare kommer ett nytt skydd med bommar att byggas, vilket saknas idag.

Alternativa vägar vid avstängningarna kommer att vara skyltade. Utryckningsfordon tar sig fram trots avstängningarna.

Utfarten (Hagaström)
23 maj kl. 20:00 - 24 maj kl. 06:00
24 maj kl. 20:00 - 25 maj kl. 06:00
25 maj kl. 20:00 - 26 maj kl. 06:00

Centralvägen (Lexe)
30 maj kl. 20:00 – 31 maj kl. 06:00
31 maj kl. 20:00 – 1 juni kl. 06:00
18 juni kl. 09:00 - 11:00

Tolvforsvägen (Tolvfors)
6 juni kl. 20:00 – 7 juni kl. 06:00
7 juni kl. 20:00 – 8 juni kl. 06:00
8 juni kl. 20:00 – 9 juni kl. 06:00
9 juni kl. 20:00 – 10 juni kl. 06:00

Östanbäcksvägen (Lund, Valbo)
8 juni kl. 20:00 – 9 juni kl. 06:00

Hådevägen, norra Valbo
9 juni kl. 20:00 – 10 juni kl. 06:00

Lexevägen
16 juni kl.12:00 – 18 juni kl. 16:00

Kraftvägen (Hagström)
16 juni kl.12:00 – 18 juni kl. 16:00

Kontakt

Julia Egerfält

Projektledare

Telefon: 010-123 24 57