Logga in
Logga in

Busstationsområdet i Torup byggs om

Under hösten ska busstationsområdet i Torup byggas om i ett samarbete mellan Hylte Kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket. Bygget startar 17 oktober.

–  Vi tror att en upprustning av området kan leda till bättre tillgänglighet, trevligare miljö samt främja kollektivresandet. Eftersom att det ska gjutas betong mellan hållplatserna så är det en relativt lång avstängning för ett sådant här projekt, men vi hoppas att Torupsborna har överseende med tiden och ser fram emot ett lyft för stationsområdet, säger Nikolaos Kapsimalis, projektledare på Trafikverket.

Det kommer att byggas två stycken busshållplatser för ett säkrare och mer tillgänglighetsanpassat stationsområde. De nya busshållplatserna får väderskydd, digital
informationstavla samt cykelställ intill. Även en bättre och säkrare av- och upphämtningsyta för personbilar, samt en parkering för dagsparkering kommer att anläggas.

Vägen Gamla Nissastigen stängs av

Projektet kommer att pågå från 17 oktober till och med december. Vägen gamla Nissastigen kommer att vara avstängd efter Torups Gästgivaregård fram till korsningen
med Bosgårdsvägen. Omledning av trafik sker på Bosgårdsvägen/Kvarnvägen.

Under byggtiden hänvisas parkering till andra sidan järnvägsspåret på Bosgårdsvägen där man även hittar de tillfälliga busshållplatserna. Gående och cyklister kommer att
kunna passera området.

Kontakt

Nikolaos Kapsimalis

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 02