Logga in
Logga in

EU-stöd till två kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan

Mittbanan mellan Sundsvall och norska gränsen står inför flera och viktiga satsningar de närmaste åren för att öka kapaciteten inför framtida trafikökningar.

Två av Trafikverkets planerade åtgärder på Mittbanan har nu fått medel beviljade från EU:s strukturfondspartnerskap för Mellersta Norrland.  

- Det är mycket välkomna pengar som innebär att vi kan göra en viktig trafiksäkerhetsåtgärd tidigare än planerat genom att bygga om en obevakad plankorsning till en bevakad med modern skyddsanläggning vid Havremagasinet i Östersund, säger Thomas Andersson, enhetschef på Trafikverket.

Bidraget är på nästan 19 miljoner och de investeringar som får stöd är:

  • Ny modern skyddsanläggning vid plankorsning, Havremagasinet

Hastigheten väster om Östersund är idag 40 km/h. Genom att bygga en skyddsanläggning med modern teknik, bommar, ljud och ljus ökas säkerheten vid plankorsningen och hastigheten kan höjas upp till 120 km/h. Plankorsningen kommer att förses med så kallad  ALEX-teknik, en ny typ av plankorsning som har förbättrade intrångsskydd och ljudsignaler.

Länk till mer info om byte till modern utrustning vid plankorsningar.

  • Effektivare möten, samtidig infart, Erikslund

Erikslund är en av mötesstationerna på den enkelspåriga sträckan mellan Sundsvall och Ånge. Idag måste tågen vänta utanför stationen medan det andra tåget kör in på mötesspåret. Genom investeringen av en samtidig infart kan tågmöten effektiviseras och ske upp till fem minuter snabbare jämfört med idag. Detta gynnar tågtrafiken på Mittbanan genom ökad kapacitet och minskad risk för tågförseningar.

Båda åtgärderna ska genomföras under de närmaste åren och vara klara under 2023.

EU:s strukturfondspartnerskap har beviljat medel till projektet Kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan, med koppling till det tidigare Mittstråksprojektet 2015-2020. Huvudman är Region Jämtland Härjedalen med samverkansparten Trafikverket.

Kontakt

Thomas Andersson

Enhetschef

Telefon: +46 10-123 80 98