Logga in
Logga in

Samråd för Byarum-Tenhult, ny järnväg

Målet med projektet är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.

Projektet omfattar ny järnväg mellan Byarum och Tenhult.

Var med och lämna synpunkter!

Vi är i ett tidigt skede i lokaliseringsutredningen där vi i samrådsunderlaget beskriver befintligheter inom utredningsområdet.

Handlingar

Nu kan du vara med och lämna synpunkter på samrådsunderlaget mellan den 7 - 28 mars 2022.

Dokument

Samrådsunderlaget finns på den här sidan under dokument.

Synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter senast den 28 mars på den här sidan via den interaktiva kartan alternativt via vårt digitala synpunktsformulär. Du kan även skriva brev till Trafikverket, ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller mejla till investeringsprojekt@trafikverket.se, ange TRV 2022/211 49.

Korta fakta

Planläggningsbeskrivning Byarum-Tenhult

Vad: Ny järnväg mellan Tenhult och Byarum

Varför: För är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Vad händer framöver?: WSP genomför en lokaliseringsutredning vilket innebär att de tar fram ett antal korridorer. Det arbetet beräknas vara klart 2023. Under processen bjuder vi in till flera samråd där du kan lämna dina synpunkter. Det första samrådet äger rum den 7-28 mars 2022 och ett andra samråd är planerat till vintern 2022/2023.

Samrådshandlingar

Tidplan

Järnvägsplan del 1, lokaliseringsutredning: 2021-2023.

Järnvägsplan del 2: 2024-2028

Bygghandling: 2027-2028

Produktion: 2029-2032

Karta över lokaliseringsområdet

Ladda ner kartan som en JPEG-fil.

Kontakt

Carina Junefelt

Projektledare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 69 51

Emma Helmersson

Projektingenjör, Trafikverket

Telefon: 010-333 23 02