Logga in
Logga in

Byte av bro över E4 vid trafikplats Lampen

Vi ska byta ut bron på väg 709 över E4 för att öka bärigheten för tung trafik.

För att uppnå bärighetsklass 4 (BK4) kommer vi att byta ut bron över E4 i trafikplats Lampen, väg 709 till Karlsborg, med start i sommar. Bärighetsklass är den klassificering som anger hur tunga fordon som får köra över en bro eller en väg i det allmänna vägnätet.

Sommaren 2022 påbörjades arbetet med att bygga en omledningsväg med cirkulationsplats. Omledningsvägen beräknas sättas i drift under vecka 36. All trafik på E4 kommer att ledas om via ramper i trafikplatsen. 

Den nya bron beräknas vara på plats hösten 2023 och omledningsvägen är i drift under hela projekttiden.