Logga in
Logga in

Byte av bro över E4 vid trafikplats Lampen

Vi ska byta ut på bron på väg 709 över E4 för att öka bärigheten för tung trafik.

För att uppnå bärighetsklass 4 (BK4) kommer vi att byta ut bron över E4 i trafikplats Lampen, väg 709 till Karlsborg, med start i sommar. Bärighetsklass är den klassificering som anger hur tunga fordon som får köra över en bro eller en väg i det allmänna vägnätet.

På måndag 27 juni börjar arbetet. Det kan innebära mindre störningar för trafik från E4 till väg 709 medan vi bygger en omledningsväg med cirkulationsplats.

Från mitten av augusti kommer all trafik på E4 att ledas om via ramper i trafikplatsen.

Den nya bron beräknas vara på plats hösten 2023.