Logga in
Logga in

Sommarens vägarbeten i Norrbotten

Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare.

I sommar genomför vi olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi jobbar under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Vi byter bl a ut gammal beläggning mot ny, förstärker vägar och underhåller broar samtidigt som vi också bygger nytt på flera ställen.

Vi tvingas ibland göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas på annat sätt då pengarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider i sommar. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respekterar tillfälliga trafikbegränsningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

För information om vilka jobb som pågår just nu gå till Trafikinformation.

De mest trafikpåverkande jobben i Norrbotten sommaren 2022

Här är ett urval av de mest trafikpåverande jobben i Norrbotten under sommaren. Det är inte en fullständig lista över alla jobb. Större arbeten har egna webbsidor. Uppgifterna kan ändras.

E4, Hortlax
Byggande av trafikplats. Nedsatt hastighet. 1,1 km. Maj-september.

E4, Salmis-Haparanda
Ombyggnad till mötesfri 2+1-väg med mitträcke, 7 kilometer. Framkomligheten nedsatt, omledning av E4 via kommunala vägarna Köpmangatan och Ripvägen. Juni-september.

E4, Börjelslandet
Mitträcke, beläggningsåtgärder, bro över ny GC-väg, vilstängsel, viltuthopp, byggande av ny anslutning mot E4, stängning av befintliga anslutningar.  Omledningsväg, tillfällig stängning av körfält under beläggningsarbete och under rivning av befintligt mitträcke och uppförande av nytt, nedsatt hastighet. Lots alt. trafikljus. 3 km. Maj-oktober.

E4 Trafikplats Persön
Anläggning av pendlarparkering samt gång- och cykelväg i anslutning till trafikplatsen i Persön. Avsmalning av körfält, flaggvakt alternativt signal kan förekomma. 1 km. Juni-augusti.

E4, Trafikplats Rosvik Norra-Ersnäs (Norrgående trafik)
Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt, nattarbete. Juni.

E4, Råneälvsbron-Trafikplats Råneå Norra (Norrgående trafik)
Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt, nattarbete. Juni.

E4, Måttsund - Antnäs (Södergående trafik)
Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt, nattarbete. Juni.

E4, Lampen
Utbyte av bro i trafikplatsen. Omledning av all trafik på E4 via ramper i trafikplatsen. 1 km. Juni-december.

E10, Kattån-Vägskälet väg 816
Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt, väglots. 6,6 kilometer. Maj-juli.

E10, Gyljen
Byggande av GC-väg. Avstängt körfält och nedsatt hastighet. 1,3 km. Maj-oktober.

E10, Nuolajärvikorsningen
Fyrvägskorsning byggs om till en cirkulationsplats. Nedsatt hastighet, avsmalning körfält. Ca 500 meter. Juni-oktober.

E10, Kattån – vägskäl väg 816
Förnyad beläggning. Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning. 5,5 kilometer. Maj-juli.

E10, vägskäl väg 817 (Storberget)-Skrövberget
Förnyad beläggning. Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning. 6,6 kilometer. Maj-juli.

E10, 9 km norr om Hakkas – Leipojärvi
Förnyad beläggning. Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning. 12,3 kilometer. Maj-juli.

E10, Rastplats Stenbron – vägskäl mot E45
Förnyad beläggning. Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning  3,8 kilometer. Maj-juli.

E10, Gällivare - vägskäl E10 Stenbron            
Förnyad beläggning Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning. 9,6 kilometer Maj-juli.

E45, vägskäl mot Gällivare flygplats - vägskäl E10/E45 
Förnyad beläggning. Ett körfält avstängt vid pågående arbeten, lotsning.  5,1 kilometer. Maj-juli.

E45, Harrejaur-Gällivare
Beläggningsarbete. Ett körfält avstängt,  lotsning. 15,5 kilometer. Maj-september.

E45, Akkavare-Moskosel (Akkavare-Stormyrheden i år)
Beläggningsarbeten, trumbyten. Ett körfält avstängt, lotsning. 27 kilometer. Maj-september.

E45, Kåbdalis
Byggande av GC-väg, busshållplats och refug. Enfiligt under delar av sträckan, samt sänkt hastighet vid arbetsplatsområdet. 1,4 km. Maj-oktober.

E45, Porjus
Byggande av busshållplats inklusive access, GC-passager med kantsten, hastighetsdämpande refug. Enfiligt under delar av sträckan, samt sänkt hastighet vid arbetplatsområdet. 1,9 km. Maj-oktober.

E45, Öster om Slagnäs, Arvidsjaur
Byte av två vägtrummor samt en bro.Omledning via tillfälliga förbifarter. Förbifarterna kommer endast ha ett körfält. 800 meter. Augusti-Oktober.

Väg 95, Svärdälven-Allejaur (Långudden-Allejaur i år)
Beläggningsarbeten, trumbyten. Ett körfält avstängt, lotsning.  Cirka 17 kilometer. Maj-september.

Väg 98, Nybyn- Palo År 1 (Östra Posjärv-vägskälet väg 799 i år)
Beläggningsarbeten, trumbyten. Ett körfält avstängt, lotsning. 12,7 kilometer. Maj-september.

Väg 94, Mellan Lauker och Vistån
Byte av tre vägtrummor. Omledning via tillfällig förbifart. Förbifarten kommer endast ha ett körfält. Återställande av vandringsvägar för vattenlevande organismer. Juni-oktober.

Väg 98, Lillån, Överkalix
Riva en damm och byta bro. Maj-juli.

Väg 99, Juoksengi (strax söder om Juoksengi)
Broåtgärd, kantbalksbyte och breddning av bro. Avstängd väg, omledning via grusväg väster om väg 99. Juli-oktober.

Väg 373, Svensbyn-Vitsand
Ombyggnation till 2+1-väg samt bygge av GC-väg. Trafikljus, flaggvakt, lotsbil. 5 km. Maj-oktober.

Väg 392, Ansvar - Kuusilaki (Teurajärvi - Typpyrävägen i år)
Beläggningsarbeten, trumbyten. Ett körfält avstängt, lotsning. 22,4 kilometer. Maj-september.

Väg 395, Palokorva-Junosuando
Förstärkningsåtgärd 7 kilometer. Begränsad framkomlighet, ett körfält avstängt, lots och trafikljus kan förekomma. Juni-november.

Väg 395, Junosuando by
Förstärkningsåtgärd, ny gång- och cykelväg. Begränsad framkomlighet, ett körfält avstängt, lots och trafikljus kan förekomma. Juli-november.

Väg 395, Junosuando-Masugnsbyn
Förstärkningsåtgärder 11 kilometer. Begränsad framkomlighet, ett körfält avstängt, lots och trafikljus kan förekomma. Maj-augusti.

Väg 395, ny bro över Tärendö älv
Upprustning befintlig väg och ny bro väster om Junosuando. Ett körfält öppet, begränsad framkomlighet.

Väg 403, Kirkonlahti - Kaunisjoensuu (mellan vägskälen väg Plootuvaara och väg 880)
Tankbeläggning. Ett körfält avstängt, lotsning. 21 kilometer. Juni.

Väg 503, Bergsviken-Hortlax
Bygge av cirkulationsplats, byte av vägtrumma. Nedsatt hastighet, trafikljusregleringe med endast 1 körfält under delar av perioden. 500 meter. Juni-september.

Väg 515, Långträsk - Koler (mellan vägskälen väg 373 och 543)
Tankbeläggning.  Ett körfält avstängt, lotsning. 15,6 kilometer. Juni.

Väg 543, Kolerträsk - Koler (mellan vägskälen väg 544 och väg 515)
Tankbeläggning. Ett körfält avstängt, lotsning. 4,8 kilometer. Juni.

Väg 545, Koler - Tommyran (mellan vägskäl väg 543 - 2,5 km norr om Storsund)
Tankbeläggning. Ett körfält avstängt, lotsning. 16,1 kilometer. Juni.

Väg 582, Alvik-Selet
Förstärkning och upprustning 14 kilometer, ny gång- och cykelväg Alvik-Långnäs, säkra passager, belysning. Maj-September.

Väg 625, söder om Laisvall, parallellt med väg 95
Utbyte rörbro. Avstängd väg. Andra vägar får väljas. Juni-juli.

Väg 662, Vidsel (mellan vägskäl väg 374 och 662)
Beläggningsarbeten, trumbyten. Ett körfält avstängt, lotsning. 14,8 kilometer. Maj-september.

Väg 671, Älvsbyn tätort
Tätortsåtgärder. Del av Storgatan, Nygatan och Stationsgatan. Sänkt hastighet, tillfälliga omledningsvägar. Maj-november.

Väg 707, Ryssbält-Pålänge
Förstärkningsåtgärder. Ett körfält öppet på kortare sträckor. Trafikljus med lots under beläggningsarbetet. 10 kilometer. Maj-oktober.

Väg 720, Kalix-Björkfors
Förstärkningsåtgärder. Trafikljus med lots under beläggningsarbete kortare sträckor. 12 kilometer. Maj-Augusti.

Väg 841, Haapakylä-Vägskäl Siekasjärvi
Förstärkningsåtgärd. Avstängt körfält, flaggvakt och lots kan förekomma. 27 kilometer. Juni-oktober.

Väg 867, Talinen-Vuostokangas 
Förstärkningsåtgärder. Avstängt körfält, flaggvakt och lots kan förekomma. 39 kilometer. Juni-oktober.

Väg 870, Kiruna-Nikkaluokta (Järnvägsbron-vändplan vid vägens slut)
Maskinjustering. Ett körfält avstängt. 58,4 kilometer. Juni. 

Väg 968, Gäddvik
Bygge av cirkulationsplats. Väg 968 avstängd 23 maj-1 juli. Gamla Gäddviksbron avstängd 4 juli-23 september. Nedsatt hastighet, avsmalnade körfält, trafikljus. 1 km. Maj 2022-juni 2023.

Malmbanan, Kulleporten, Koskullskulle
Brobyte på Malmbanan som påverkar en väg under bron. Sommarvägen inkl. GC-väg avstängd 25 april-september.