Logga in
Logga in

Vi asfalterar om väg 50 mellan Askersund och Brattebro

Vi asfalterar om väg 50 mellan Rude, söder om Askersund, och Brattebro. Arbetet sker nattetid när det är mindre trafik på vägarna. Vi har blivit några dagar försenade på grund av regn, vi räknar med att bli klara 3 juni.

Tidigare kommunicerade vi att arbetet skulle vara klart den 31 maj, men på grund av regn räknar vi nu med att bli klara först den 3 juni istället. 

Vårt arbete sker nattetid mellan klockan 18.00 och 06.00. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer ett körfält att vara avstängt intill vägarbetsplatsen. Trafiken leds förbi vägarbetsplatsen med hjälp av trafiksignaler och lots.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö. När arbetet är klart har vi förlängt vägens standard och din resa blir säkrare, säger projektledare Kenneth Eriksson.

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka fyra veckor.