Logga in
Logga in

Vi reparerar bron över Stora Hammarsundet längs väg 50

Från den 24 april ska vi reparera bron över Stora Hammarsundet. Under arbetet kommer vi att stänga rastplatsen på södra sidan. Vi väntas vara klara i sommar 2023. Tävlingarna under Vätternrundan påverkas inte av arbetet.

Detta ska vi göra

Arbetet startar måndag den 24 april. Vi kommer att arbeta på bron i två etapper. Under april börjar vi arbetet med att måla om broräckena. Målningsarbetena är väderberoende och gör att det är svårt att bedöma när arbetarna beräknas vara klara. Genom att måla om räckena förlänger vi deras livslängd.

I juni kommer vi att pausa arbetet för att ge plats åt det ökade trafikflödet vid tävlingarna under Vätternrundan.

Sedan kommer vi även att renovera de så kallade brofogarna. De är den del av konstruktionen som förbinder bron med fastlandet. Det finns en sådan fog i vardera änden av bron.

Så påverkas trafiken

När vi arbetar påverkar det trafikens framkomlighet över bron. Vi kommer att leda om trafiken genom rastplatsen på södra sidan, i norrgående körriktning mot Askersund. Det betyder att rastplatsen kommer att vara avstängd under tiden vi genomför arbetet. Rastplatsen på andra sidan vägen kommer vara öppen.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi sänka hastigheten. Under vissa arbeten kommer biltrafiken behöva passera över bron växelvis med hjälp av trafiksignaler. Det är viktigt att du respekterar trafiksignalerna och följer skyltningen på plats.