Logga in
Logga in

Vi har börjat reparera bron vid Askersunds landskyrka

Bron över Bronaån på väg 50 ska repareras. Från den 25 september till den 31 oktober påverkas trafiken när vi byter brofogarna. Av säkerhetsskäl stänger vi ett körfält och trafiken regleras med trafiksignal.

Under arbetet ska vi reparera brofogarna, det är den del som förbinder bron med fastlandet. Vi ska också göra betonglagningar. Delar av arbetet kommer att ske under bron.

– När vi är klara med reparationerna kommer bron ha en förlängd livslängd och fortsätta vara trygg och säker för alla som passerar över den, säger projektledare Emma Eriksson.

Vi har börjat med arbeten under bron

Under september arbetar vi med betonglagningar under bron där vi åtgärdar sprickbildningar bland annat. Först bilar vi bort den skadade betongen, det vill säga tar bort den, och sedan gjuter vi ny. Eftersom de här arbetena sker under bron påverkas inte trafiken.

Under oktober påverkas trafiken när vi byter brofogarna

Med start den 25 september påbörjar vi arbetet med att byta brofogarna. När vi genomför det här arbetet behöver vi stänga ett körfält, det gör vi av säkerhetsskäl. Eftersom ett körfält är avstängt kommer trafiken att behöva passera över bron växelvis. Trafiksignaler kommer att reglera trafiken.

– Vi förstår att det här kommer påverka människors vardag eftersom restiden förlängs och framkomligheten påverkas. Vår ambition är att inte störa mer än nödvändigt under byggtiden, säger projektledare Emma Eriksson.

Arbetet med brofogarna väntas pågå fram till 31 oktober.

Ett körfält avstängt

När vi arbetar kommer vi att behöva stänga ett av körfälten på bron. Det är en säkerhetsåtgärd för de som arbetar på bron och för trafikanterna som kör på bron. Det är även en säkerhetsåtgärd för att skydda bron och förhindra att bron skadas när vi reparerar den. Fri bredd är 3,5 meter, det betyder att körfältets bredd är begränsad till 3,5 meter mellan fasta hinder.

Under rusningstid styrs trafiksignalerna manuellt

Vardagar under rusningstid kommer trafiksignalerna att styras manuellt av vår personal som övervakar trafiken. Det gör vi för att minska risken att långa köer bildas, så att trafiken kan flyta på så smidigt som möjligt. Detta gäller på morgonen kl. 06.00 – 08.00 samt under eftermiddag kl. 15.00 – 18.00. Övrig tid regleras trafiken av trafiksignal automatiskt.

Tänk på att hålla lägre hastighet och ordentligt avstånd. Respektera de som arbetar längs vägen, din hastighet och din körning påverkar deras arbetsmiljö.