Logga in
Logga in

Begränsad framkomlighet på E4 vid Norsholm när vi reparerar två broar

Vi reparerar två E4-broar som ligger i höjd med Norsholm, vid trafikplats 115, fram till midsommar. Arbetet påverkar framkomligheten och medför sänkt hastighet.

Fram till midsommar pågår reparation av två E4-broar i höjd med Lillkyrka vid Norsholm.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt leder vi över all trafik till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Hastigheten är sänkt till 70 km/timmen.

Vårt arbete påverkar även gång- och cykelvägen under bron. Vecka 16-25 kommer skyddade trafikanter, fotgängare och cyklister, kommer inte att kunna passera. 

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Vi hoppas att ni har överseende med den något förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.