Logga in
Logga in

E4:an asfalteras om mellan Väderstad och Linköping

Från den 30 maj fram till den 15 juli asfalterar vi om stora delar av E4:an mellan Väderstad och Linköping. Arbetet sker nattetid när det är mindre trafik på vägarna.

Under vecka 22 asfalterar vi om båda körfälten i södergående riktning mellan Mjölby västra och Väderstad. Vecka 23-28 asfalterar vi om delar av E4:an i båda riktningarna mellan Väderstad och Linköping.

Överledning med mötande trafik

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer vi att leda över trafiken till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning med sänkt hastighet. Under vecka 22 sker överledningen mellan Mjölby västra och Väderstad. Trafiken i södergående riktning leds över i motsatt riktning. Arbetet pågår dag- och kvällstid måndag till fredag.

Arbetet från vecka 23 och framåt genomförs kvälls- och nattetid mellan klockan 18.00 och 06.00. Inget arbete sker från fredag morgon fram till söndag kväll.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö. När arbetet är klart har vi förlängt vägens standard och din resa blir säkrare, säger underhållsingenjör Johan Andersson.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka sju veckor.

Broreparationer vid Norsholm

Vi reparerar också två broar i höjd med Lillkyrka vid Norsholm, ett arbete som beräknas vara klart till midsommar 2022. Klicka här för att läsa mer om broreparationsarbetet vid Norsholm.