Logga in
Logga in

Punktinsats ska minska viltolyckorna längs E4:an

27 november–9 december tar vi bort träd och buskage runt trafikplats Norrköping norra. Insatsen ska öka säkerheten och få ner antalet viltolyckor i området.

Trafikverket för statistik över antalet viltolyckor. Tillsammans med Nationella Viltolycksrådet (NVR) i Östergötland, där Trafikverket är samarbetspartner, pekar man på att området kring trafikplats Norrköping norra har varit särskilt drabbat. Det är en så kallad vilt-hotspot. Under 2022 har det rapporterats omkring 15-20 viltolyckor här.

– På grund av antalet olyckor har vi utvärderat och valt att prioritera de här åtgärderna, säger Göran Sievert på Trafikverket. Vi gör en punktinsats på en plats som vi hoppas ska bidra till betydligt färre viltolyckor.

Det här gör vi vid trafikplats Norrköping norra

Området längs E4 och kring trafikplatsen är extra utsatt eftersom vilt, främst vildsvin och rådjur, passerar motorvägen för att ta sig till och från sjön. Djuren springer ut från trädpartier och buskage och upp på vägen. Sträckan är ofta trafikerad av bilpendlare som åker vid tidpunkter när vilt är aktiva.

Platsen kan beskrivas som en långsmal dunge. Vi kommer att ta ner en del träd och buskar för att du som kör bättre ska se utmed vägens kanter. Vi kommer också fälla fruktträd och glesa ur på en del ställen. Då blir det inte lika attraktivt för djuren att vistas där.

Marken längs vägen och den dunge som är del av området där vi kommer avverka ägs av Norrköpings kommun. Tillsammans med Trafikverket är kommunen med och finansierar åtgärderna.

– Det här är ett värdefullt samarbete där vi tillsammans med kommunen kunnat få till en åtgärd som på riktigt gör skillnad för trafiksäkerheten, säger Göran Sievert.

Om du krockar med vilt

När djur, både vilt och tamdjur, körs på i trafiken måste man alltid ringa 112 och anmäla olyckan, det är olagligt att inte anmäla. Tänk på att:

  • Placera ut varningstriangel och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Markeringsremsan ska hängas på den sida av vägen där viltet försvann. Även om viltet ligger dött på platsen ska man märka ut den.

Se till att du har en viltolycksremsa i bilen. De finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor.

Här kan du läsa mer om viltolyckor och om hur vi arbetar för att de ska minska.