Logga in
Logga in

Begränsad framkomlighet på bron över Motala ström i Borensberg

Med start måndag 15 maj kommer vi att måla om broräckena på bron över Motala ström. Under arbetet kommer framkomligheten påverkas. Vi beräknar att arbetet tar sex veckor.

Bron över Motala ström, längs väg 1078, i Borensberg är en så kallad stenvalvsbro. Idag är räckena på bron rostiga och behöver målas för att de ska få en förlängd livslängd. När vi målar om räckena tar vi upp en del av vägen och därför kommer biltrafiken att påverkas. Vi räknar med att arbetet är klart i slutet på juni.

Den öppningsbara bron över Göta kanal påverkas inte.

Ljussignaler reglerar trafiken i rusningstid

Eftersom en del av bron tas i anspråk under tiden vi arbetar kommer biltrafiken att behöva samsas om ett mindre utrymme på bron.

Under rusningstid klockan 06.00-08.00 samt 15.00-17.00 på vardagar kommer trafiken över bron att regleras med trafikljus. Det är viktigt att du som trafikant visar hänsyn till dina medtrafikanter. Tänk på att sänka hastigheten och var rädd om de som arbetar på bron, din hastighet är deras arbetsmiljö.

För dig som går eller cyklar

Du som går eller cyklar kommer fortsatt att kunna ta dig över bron under tiden vi arbetar.