Logga in
Logga in

Vi lägger ny asfalt på väg 23 mellan Kåparp och Skeda udde

Med start den 29 maj ska vi lägga ny asfalt på sträckan Kåparp-Skeda udde, utanför Linköping. Arbetet sker nattetid kl. 18.00-06.00 och medför begränsad framkomlighet för trafiken.

Vägens beläggning är sliten och vägen behöver rustas upp för att vara trygg och säker för dig som kör längs sträckan. Därför kommer vi att lägga ny asfalt där. Vi ska arbeta längs vägen i tre etapper. Vi räknar med att vara klara i slutet på juni.

Vi arbetar i tre etapper

Arbetet sker i tre etapper för att underlätta för trafiken. Hur trafiken påverkas ser lite olika ut längs de olika etapperna. Vi kommer att börja arbetet med att asfaltera om längs sträckan närmast Linköping, efter rondellen i Kåparp. Följ skyltningen på plats för att komma rätt.

  • Etapp 1, Kåparp fram till Skedakorset.

Trafiken kommer att ledas om när vi arbetar längs den här sträckan. Mellan Kåparp och Skedakorset kommer du som trafikant att behöva åka längs Gamla Kalmarvägen istället, genom Slaka.

  • Etapp 2, Skedakorset förbi Skeda.

Trafiken kommer att ledas om när vi arbetar längs den här sträckan. Vi lägger asfalt mellan Skedakorset och söder ut längs väg 23, Du som trafikant behöver istället åka längs Gamla Kalmarvägen, genom Skeda.

Utanför Skeda skola kommer vi att vissa tider ha vakter som hjälper till att reglera trafiken när eleverna ska till och från skolan i anslutning till de tider då vi ska till och från arbetsområdet. Vi arbetar 18.00-06.00.

  • Etapp 3, söder om Skeda fram till Skeda udde.

Längs den sista sträckan kommer trafiken att regleras via vakt och lots. Det finns inte möjlighet till någon omledning och därför kommer trafiken att köra förbi arbetsområdet med hjälp av lotsning.

Passera med försiktighet

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö. När arbetet är klart har vi höjt vägens standard och din resa blir säkrare, säger projektledare Tobias Berzelius.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men vi beräknar vara klara i slutet på juni. Själva byggtiden kommer att vara omkring 15 nätter. På grund av helg och helgdagar kommer vi arbeta cirka 4 nätter per vecka.

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Vi hoppas på överseende med den förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.