Logga in
Logga in

Statligt stöd ökar möjligheten att cykla i södra Sverige

Cykling behöver bli mer attraktivt, smidigt och säkert. Med hjälp av ett stadsmiljöavtal från Trafikverket ska detta bli verklighet i tre kommuner som finns i Trafikverkets region syd: Jönköping, Lund och Ystad.

Kommuner och regioner runt om i landet beviljas statligt stöd i form av Stadsmiljöavtalet för cykel med nästan 29 miljoner kronor.  Pengarna ska användas av kommunerna för att öka överförflyttning från fordonstrafik till cykel.

- Det här är pengar som går direkt till kommunernas arbete med att skapa hållbara stadsmiljöer, i det här fallet kopplat till cykling. Det känns bra att flera kommuner i våran region får den här möjligheten, säger Jan-Fredrik Wahlin, samhällsplanerare på Trafikverket i Region syd.

I regionen är det Jönköping, Lund och Ystad kommun som beviljats stöd.

– Störst stöd får Jönköpings kommun med 8 miljoner kronor som ska gå till arbetet med att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö för cyklister, gående, kollektivtrafik och bilister längst med Ådalsvägen, säger Jan-Fredrik Wahlin.

Stödet till Lunds kommun är på 6 miljoner och går till att åtgärda en saknad länk i stadens cykelnät. Genom nya cykelbanor på Kävlingevägen underlättas cyklingen mellan centrum och de norra stadsdelarna Oscarshem och Nöbbelöv. I Ystads kommun har man beviljats 5 miljoner kronor som kommer gå till en ny cykelbana på Industrigatan i samband med kommunens ombyggnad av gatan.

De kommuner som får stöd ska också genomföra motprestationer, egna åtgärder som bidrar till ökad effekt av satsningen.

- Kommunerna Jönköping, Lund och Ystad tar på sig att genomföra värdefulla marknadsföringskampanjer för att få fler att cykla. Utöver det smalnar Lund av körbanan på Kävlingevägen för att öka trafiksäkerheten och Ystad bygger om busshållplatsen i samband med ombyggnaden av Industrigatan, säger Jan-Fredrik Wahlin.

Åtgärderna som beviljats stöd kommer stå klara under 2023.

Följande åtta kommuner beviljas nu totalt 29 miljoner kronor

• Bollebygd
• Jönköping
• Katrineholm
• Kristinehamn
• Kungsbacka
• Lund
• Partille
• Ystad

Om stadsmiljöavtal fler cykelåtgärder

I december 2020 fattade riksdagen beslut om en tillfällig förstärkning inom stadsmiljöavtalen under 2021–2022 för fler cykelåtgärder. Inom de ordinarie stadsmiljöavtalen beviljas stöd för både kollektivtrafik- och cykelåtgärder och där öppnar nästa utlysning i oktober 2022.

För mer information

För mer information