Logga in
Logga in

Bro i Klippans kommun rustas för ett långt liv med säker trafik

Från augusti till februari görs ett underhållsarbete på bron över Rönne å i Östra Forestad. Det här görs för att bilister ska ta sig fram på ett smidigt och säkert sätt. Trafiken leds om till andra vägar under perioden.

För att förlänga brons livslängd kommer vi att foga om sidomurarna som är gjorda av sten. Dessutom ska vi förstärka bron med nytt fyllnadsmaterial och ersätta befintliga kantbalkar med nya. 

Brounderhållet startar den 9 augusti och är färdigt den 25 februari 2022. Bilister kommer till en början att kunna trafikera bron då vi börjar med att foga om brons sidomurar.

Däremot behöver bron stängas av från den 30 augusti till den 25 februari, trafiken leds då om när vi förstärker brons överbyggnad. Vid detta arbetsmoment leds trafiken om via vägarna 1865 och väg 13, se kartbild nedan.

Kör försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter

Trafikanter bör räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram än normalt under den aktuella arbetsperioden. Trafikverket uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till sina medtrafikanter samt våra yrkesarbetare på bron.

Orsaken till tidförlängningen är bland annat att vi upptäckte att bron som vi behövde åtgärda var i sämre skick än befarat samt att vi fick en period med mycket snö. Vi jobbar på för fullt och gör allt vi kan för att kunna öppna bron så snart vi kan.

Karta över området

Kartan visar omledningsvägar under tiden bron är avstängd

Kartan visar omledningsvägar (röda linjer) under tiden bron är avstängd (ikon triangel).

Kontakt

Tor Åkesson

Projektledare

Telefon: +46 10-125 74 27