Logga in
Logga in

Tre sydsvenska städer får stöd till förbättrad cykel- och kollektivtrafik

Trafikverket beviljar tre kommuner i södra Sverige nya stadsmiljöavtal. Burlöv, Kalmar och Ängelholm. Satsningarna ska förbättra och öka möjligheterna att resa kollektivt och att cykla.

Kommuner och regioner runt om i landet beviljas statligt stöd med nästan 2,34 miljarder kronor. Delar av dessa hamnar i Burlöv, Ängelholm och Kalmar.

- Det här är ett stöd som går direkt ut i specifika satsningar som underlättar för kommuner att skapa hållbara stadsmiljöer. I år ges stödet till kommuner eller regioner som satsar på att förbättra och öka möjligheterna för sina invånare att resa kollektivt och att cykla, säger Jan-Fredrik Wahlin, samhällsplanerare på Trafikverket i region syd.

De tre kommuner som beviljats stöd i södra Sverige får tillsammans nästan 47 miljoner kronor.

- Burlöv kommun får drygt 24 miljoner kronor för att bygga en gång- och cykelväg samt busshållplatser och vändplan för bussar vid Stationstorget. I Kalmar får de knappt 14 miljoner för att bland annat förstärka kapaciteten för kollektivtrafik inom stadstrafiken i Kalmar och till Ängelholm går nästan 9 miljoner till bygget av en gång- och cykelbro över Rönne å, berättar Jan-Fredrik Wahlin.

Åtgärderna som beviljats stöd kommer stå klara mellan 2023-2024 och i samband med att kommuner beviljas stödet måste de genomföra motprestationer som också de bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Det kan handla om målstyrning av parkering och hållbar mobilitet, bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen, mobility management och beteendepåverkande insatser.

Totalsumman för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal är i denna omgång 2,34 miljarder kronor och rör följande kommuner /regioner:

·       Alingsås

·       Burlöv

·       Eskilstuna

·       Gävle

·       Göteborg

·       Kalix med Region Norrbotten

·       Kalmar

·       Linköping

·       Stockholm

·       Söderhamn

·       Trollhättan

·       Tyresö med Region Stockholm

·       Uppsala med Region Uppsala

·       Västerås

·       Ängelholm

Kommuner och regioner finansierar själva minst halva investeringen och genomför också motprestationer, det är egna åtgärder som bidrar till ökad effekt av satsningen. Att fler kan cykla och åka kollektivt till jobb och skola är positivt för både hälsa och minskad klimatpåverkan.

 

Kontakt

Jan-Fredrik Wahlin

Telefon: +46 10-124 27 46