Logga in
Logga in

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

Mellan början av april och slutet av juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hjälp av trafiksignaler.

Vi ska göra betongreparationer på bron som går över järnvägsspåren och Järnvägsgatan i Vingåker. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stänger vi av ett körfält på bron. Trafiken får växelvis passera vägarbetsplatsen i det öppna körfältet med hjälp av trafiksignaler.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger projektledare Pär Eriksson på Trafikverket.

Vi arbetar mellan klockan 07.00 och 19.00 på vardagar. När vi genomför vårt arbete påverkar det din vardag eftersom det begränsar framkomligheten och förlänger din restid något. Det är vår ambition att störa så lite som möjligt och så kort tid som möjligt.