Logga in
Logga in

Tänk på detta när du ska åka på Adelsöleden!

Här är några viktiga saker som vi på Adelsöleden vill uppmärksamma dig på för en trygg färd med vägfärjan.

Följ trafiksignalerna

Välj den fil trafiksignalerna visar - ljusen kan ändras från ett fordon till nästa. Kör aldrig vid rött ljus.

Färjans besättning styr trafiksignalerna och planerar lastning och lossning med hänsyn till bland annat fordons storlek och vikt. Lastningen kan därför se olika ut från tur till tur. Du kan inte alltid köra av färjan i den ordning du körde ombord. Grönt ljus ges först när det är säkert att köra av färjan – kör därför aldrig vid rött ljus.

Släck all belysning och stäng av motorn

Färjans besättning och andra fartyg bländas lätt av ljus från fordon vid mörker. Släck därför all fordonets yttre belysning, både ombord på färjan och under väntan i land.

Tänk på att även bromsljusen lyser med foten på bromspedalen. Kom också ihåg att använda parkeringsbromsen och stänga av motorn.

Var uppmärksam

Ombord vägfärjan finns även oskyddade trafikanter. Var uppmärksam på omgivningen och kör försiktigt.

På färjan rör sig många trafikanter samtidigt. Var därför alltid uppmärksam och använd inte mobiltelefon under körning.

För dig som går ombord

Du är välkommen ombord först när lastning påbörjas, vanligtvis några minuter före avgång. Mellan avgångarna får inga passagerare finnas ombord.

Följ rödmarkerat område på däck och använd avsedd grind för gående. Var uppmärksam på fordon runt omkring dig!

Säkerhet ombord på vägfärja

Adelsöleden