Logga in
Logga in

Midsommartrafiken till och från Stockholm

Midsommarhelgen är en av våra mest intensiva resehelger. Många tar bilen och lämnar Stockholm för att fira midsommar på annat håll. Räkna därför med ökad trafik till och från Stockholm under midsommarhelgen.

Med hjälp av trafikdata från de senaste årens midsommartrafik har Trafik Stockholm tagit fram prognoser för var och när de största riskerna för köer förväntas bli i år. På så sätt är det enklare att planera sin resa till tider då färre reser.

Efter pandemin har många arbetsgivare öppnat upp för större möjligheter att arbeta på distans. Det ökar förutsättningarna att resandet till och från midsommarfiranden kan bli mera utspritt i år då många arbetar hemifrån och kan välja att undvika de mest trafikintensiva resdagarna, torsdag, fredag och söndag.

Håll dig uppdaterad. Kom ihåg att olyckor och andra hinder snabbt kan förändra trafiksituationen. Res därför i god tid, och sök trafikinformation innan du reser. Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad är att besöka trafiken.nu, trafikverket.se eller lyssna på trafikrapporterna på radion.

Här uppstår köerna

Klicka här för att se hela bilden i större format

Det är många som lämnar Stockholm för midsommarfirande på annat håll. Därför är utfartstrafiken mer intensiv än till exempel en normal fredagseftermiddag. Det gäller både i Stockholm city och på de stora vägarna ut från Stockholm. Under söndagen ska mycket av den trafik som lämnade Stockholm inför helgen tillbaka.

Diagrammen nedan visar en genomsnittlig trafikintensitet per timme baserat på historisk trafikdata. Siffran till vänster anger vilken starttimme rutan visar. Till exempel visar timme 10  timmen mellan klockan 10 och 11. Tisdag, onsdag, torsdag och fredag visar förväntad trafiksituation före midsommarfirandet, där fredagen är själva midsommarafton. Lördag, söndag och måndag visar förväntad trafiksituation i andra riktningen efter midsommarafton.

Trafikintensiteten har delats in i tre färger; grön, gul och röd. När diagrammet visar grönt är det bästa tiden att åka sett till hur det brukar se ut. Olyckor och andra akuta hinder kan snabbt förändra läget. När diagrammet visar gult eller rött är det många andra som också vill åka och risken för tät trafik, plötsliga köer och helt stillastående trafik är som störst.

E4/E20 mot Nyköping och Eskilstuna

Klicka här för att se hela bilden och i större format

Utfartsköerna före midsommar uppstår oftast på E4/E20 söderut vid motorvägsbron i Södertälje och sprider sig sedan mot Stockholm. Efter midsommar när trafiken återvänder till Stockholm uppstår vanligtvis köer som växer söderut vid motorvägsbron i Södertälje och förbi Hallunda.

E18 mot Enköping

Klicka här för att se hela bilden och i större format

Utfartsköerna före midsommar är koncenterade till torsdagen och då främst under den sena eftermiddagen. Efter midsommar, när trafiken återvänder till Stockholm är det enbart under några få timmar som det vanligtvis blir en tät eller köig trafiksituation. Köer kan även uppstå i området kring Tensta och Rinkeby.

E4 mot Uppsala

Klicka här för att se hela bilden och i större format

Utfartköer före midsommar uppstår oftast på E4 Uppsalavägen vid Stora Wäsby och sprider sig mot Stockholm. Efter midsommar, när trafiken återvänder till Stockholm uppstår köer vanligtvis förbi Upplands Väsby och genom Solna och växer sig norrut.

E18 mot Norrtälje

Klicka här för att se hela bilden och i större format

Många reser mot Roslagen över midsommar och köer förväntas uppstå både före och efter midsommarfirandet. På sträckan finns en 2+1-väg som ger flaskhalsar när många vill åka där. Köer brukar bland annat uppstå i trakten kring Brottby och sprider sig då bakåt.

Väg 222 på Värmdö

Klicka här för att se hela bilden och i större format

Midsommartrafiken visar sig främst inför midsommarhelgen. Särskilt på sträckan mellan trafikplats Gustavsberg fram till Ålstäket, i slutet på Grisslingerakan.

Väg 276

Klicka här för att se hela bilden och i större format

Inför midsommarhelgen är det högt tryck på färjan till Ljusterö, vilket riskerar att skapa köbildning från färjeläget och ut på väg 276. Det innebär att trafikanter som ska till en målpunkt norr om Roslags-Kulla utmed väg 276 alternativt kan köra E18 mot Norrtälje och därefter väg 276 söderut.