Logga in
Logga in

Vi lägger ny asfalt på väg 222, Värmdöleden

Den 8–17 maj asfalterar vi om Värmdöleden mellan Farstabron och Gustavsberg. Arbetet sker nattetid klockan 22.00–05.00. Trafiken kommer antingen att bli lotsade förbi vägarbetsplatsen eller följa en omledningsväg.

Arbetsområdet kommer vara cirka 2 km långt per natt och den totala sträckan är 8 km. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stänger vi av ett körfält och trafiken får växelvis passera vägarbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignaler. På en delsträcka mellan trafikplats Insjön och trafikplats Hålludden kommer trafiken att ledas om. Vi ber er följa den skyltade omledningsvägen för att komma rätt.

Passera med försiktighet

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger projektledare Anna Wireman.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka två veckor.

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Vi hoppas att på överseende med den förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.

Karta som visar sträckan som får ny beläggning

Karta över sträckan som får ny beläggning på Värmdöleden mellan Farsta och Gustavsberg.