Logga in
Logga in

Trafiken påverkas när vi lägger ny asfalt vid trafikplats Arlanda

Den 7-15 augusti ska vi asfaltera om E4 trafikplats Arlanda och utfarten från Arlanda flygplats. Vi arbetar nattetid kl. 22.00 – 05.00. När vi asfalterar ramperna leds trafiken om. Vi ber dig planera din resa i god tid.

Under natt mot vardag 7-15 augusti ska vi asfaltera om delsträckor på trafikplats Arlanda och längs delar av väg 273. Vi arbetar nattetid måndag-torsdag kl. 22.00 – 05.00. Arbetet kommer påverka framkomligheten till och från flygplatsen. Du som ska resa till Arlanda behöver planera din resa i god tid.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret. Vid regn förlängs tiden för arbetet. Ta del av aktuell trafikinformation på Trafikverkets hemsida under denna period.

Begränsad framkomlighet under tiden vi arbetar

Under arbetet kommer framkomligheten för trafiken att påverkas. Vi ska lägga ny asfalt vid trafikplatsen, inklusive på- och avfarterna, och längs väg 273 som ansluter till trafikplatsen. Även en del av vägen som ansluter till Swedavias vägar intill Arlanda kommer att få ny asfalt.

När vi asfalterar på- och avfarterna leds trafiken om

Vi ska lägga ny asfalt på de så kallade ramperna, det vill säga på- och avfarterna, till E4:an. När vi gör det kommer trafiken att ledas om. Vi arbetar och stänger av en ramp i taget. Övriga av- och påfarter till och från Arlanda kommer vara öppna för trafik.

  • För trafik söderifrån, från Stockholm mot Arlanda, gäller att ta avfarten vid trafikplats Arlanda stad. För dig som kör från Stockholm är detta avfarten före trafikplats Arlanda.Observera att om du fortsätter norrut, förbi trafikplats Arlanda, finns nästa avfartsmöjlighet för att ta sig till flygplatsen först vid trafikplats Knivsta.
  • För trafik norrifrån på E4:an mot Arlanda och Märsta hänvisas trafiken till avfarten vid trafikplats Måby.

Tänk på att sänka hastigheten

Vi ber dig som trafikant att hjälpa de som har vägen som sin arbetsplats genom att sänka hastigheten och hålla ordentligt avstånd. När vi är klara har vi höjt vägens standard och din resa blir säkrare. 

Trafikinformation trafikverket.se