Logga in
Logga in

Vi reparerar bron vid Karlberg på E4/E20 Essingeleden

Från början av mars till slutet på juni 2023 reparerar vi Karlsbergsbron. Vi arbetar främst nattetid och arbetena kan påverka trafiken.

Karlbergsbron ligger längs E4/E20 Essingeleden och behöver repareras för att öka trafiksäkerheten. Vi ska byta ut de så kallade brofogarna och påbörjar reparationsarbetet i början/mitten av mars och räknar med att vara klara i juni 2023.

Så påverkas trafiken

Dagtid påverkas inte framkomligheten för trafiken på Essingeleden. Nattetid, när arbetet pågår, kommer påfarten från Solna längs Ekelundsvägen att vara avstängd. Vi stänger av påfarten av säkerhetsskäl. All trafik kommer att ledas om under natt mot vardag, måndag natt – torsdag natt, när vi arbetar längs vägen. Vi ber dig vara uppmärksam på skyltningen.

Så kan du som bor i närheten påverkas

Det här är ett arbete som inledningsvis medför bullrande ljud. Generellt går det att säga att det kommer att pågå bullrande arbeten från början/mitten av mars och tre–fyra veckor framåt. Vår entreprenör arbetar nattetid mellan klockan 23.00 och 5.00.

Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt. För närvarande planerar vi inte att arbeta på lördagar och söndagar. Bullermätningar kommer att utföras för att säkerställa att arbetena sker inom det givna gränsvärdet.

Här kan du läsa mer om våra arbeten längs Essingeleden.