Logga in
Logga in

Efter driftproblem ska Tottnäsbron åter fungera normalt

Bron har haft problem vid öppning och stängning, 1-2 juli har våra tekniker undersökt bron och åtgärdat felet. Bron ska fungera utan störningar för både bil- och båttrafik.

Tottnäsbron ut till Oxnö, Svärdsö och Torö utanför Nynäshamn har den senaste tiden haft driftproblem, den har fastnat i öppet läge. Under helgen 1-2 juli har vi haft tekniker ute på plats som undersökt bron. Felet är nu avhjälpt och bron ska fungera normalt.

Vi har noga felsökt Tottnäsbron

Vår personal har varit ute på plats och undersökt bron. Vi har kunnat konstatera att det som lett till problemen med Tottnäsbrons öppningar och stängningar är det så kallade spindelgränsläget. Det har till uppgift att hålla reda på brons position längs brorörelsen och brohastigheten.

Efter omfattande felsökning har teknikerna kommit fram till att en trolig orsak till de problem som uppstått är vibrationer som uppstår när vägtrafiken, framför allt tyngre fordon, passerar över bron.

Bron ska vara öppen för bil- och båttrafik

En förutsättning för Tottnäsbron är att den ska vara öppningsbar. Bron ska vara tillgänglig för både vägtrafik ovanpå bron och för båttrafik utmed farleden under bron. Sjöräddningen, fritidsbåtar och nyttotrafik behöver kunna trafikera farleden och att hålla bron stängd för båttrafik är inte möjligt.

På Sjöfartsverkets hemsida kan du läsa aktuell information om Tottnäsbron.

Länk till Sjöfartsverkets hemsida (extern webbplats)

Vi vill säkerställa att Tottnäsbron fungerar ännu bättre

Vi har förståelse för att problem med bron kan få stor påverkan. Vi gör vårt bästa för att åtgärda de problem som uppstår så snabbt som möjligt.

Just nu ska bron fungera bra, vi har noga testat den och löst de problem som uppstått. Samtidigt är vi måna om att bron ska vara pålitlig och driftsäker. Vi tittar därför på hur vi framöver säkerställer att Tottnäsbron kan fungera utan störningar och vilka åtgärder som i så fall behövs. Det är ett pågående arbete.