Logga in
Logga in

Vi säkrar upp berget längs E18

Från slutet av september 2023 till mitten av maj 2024 säkrar vi upp berget intill E18 mellan Jakobsberg och Kungsängen. Arbetet genomförs av trafiksäkerhetsskäl och kan innebära buller för de som bor i närheten.

– Vi ska förstärka berget och förhindra att det rasar ut stora stenar på vägen, säger projektledare Camilla Markén.

Arbetet sker främst nattetid mellan kl. 23.00 och 05.00. Våra arbeten låter en del, vilket innebär att närboende kan uppleva att arbetena bullrar och stör. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt. Arbetet kan även medföra begränsad framkomligheten och kan förlänga restiden något.

Vad ska vi göra?

Vi behöver förstärka berget intill vägen för att öka trafiksäkerheten eftersom berget håller på att spricka. Under arbetet kommer vi att ta bort lösa stenar och stadga upp berget. På vissa ställen sätter vi även upp nät som hindrar att stora stenar faller ner på vägen.

Berg spricker på grund av temperaturskillnader under året och på grund av markrörelser. Vatten lägger sig i sprickorna, och när det är kallt fryser vattnet och spränger då sakta bort delar av berget.

Ta det försiktigt förbi arbetet

Arbetet är delvis väderberoende och det är svårt att säga exakt vilka nätter vi kommer att arbeta var längs sträckan. Därför pågår arbetet under en längre period, september 2023 – maj 2024. När vi arbetar kommer ett körfält vara avstängt och hastigheten sänkt förbi arbetet.

– Vi vill uppmana alla trafikanter att hjälpa de som har vägen som sin arbetsplats genom att sänka hastigheten och hålla ordentligt avstånd. Din hastighet förbi är deras arbetsmiljö, säger Camilla Markén.

När vi är klara kommer din resa längs E18 att vara säkrare.

Kontakt

Vår kundservice har öppet dygnet, alla dagar. Dit kan du ringa för akuta fel, trafikinformation och störningar.
Telefon: 0771-921 921