Logga in
Logga in

Vi stänger Angarnsvägen i Vallentuna helgen 17–19 november

Helgen 17–19 november kommer Angarnsvägen (väg 268) att stängas av då vi behöver förstärka brokonstruktionen under Angarnsvägen.

Arbetena startar klockan 19 på fredagen. Vägen stängs av i östergående körfält och leds om från klockan 21. Omledning sker via Industri- och Gymnasievägen. Senast måndag 20 november klockan 06 ska vägen vara öppen för trafik igen. Trafiken kommer kunna köra i västergående riktning men med sänkt hastighet.

Busshållplats Hjälmstavägen är indragen under tiden arbetet pågår.

Det här ska vi göra

Vid besiktning har man upptäckt skador på rörbroarna som leder bort dagvatten. Därför behöver vi förstärka rörbroarna med överliggande valvbågar som kommer att hålla för den tilltänkta belastningen på vägen. Efter att vi är klara kommer vägen att ha bärighetsklass 4 (BK4), vilken är den högsta bärighetsklassen.

Kontakt

Joel Wennström

Projektingenjör