Logga in
Logga in

Vi säkrar upp berget på väg 57

Under några nätter mellan 9 och 13 oktober ska vi säkra upp berget intill Mölnbovägen. Arbetet genomförs av trafiksäkerhetsskäl och kan innebära buller för de som bor i närheten.

Vi ska förstärka berget längs väg 57, mellan Överjärna kyrka och Mariaskolan. Genom att stärka upp berget förhindrar vi att det rasar ut stora stenar på vägen.

Våra arbeten låter en del, vilket innebär att du som närboende kan uppleva att arbetena bullrar och stör. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Vid det här arbetet kommer vi att genomföra arbetet nattetid. Arbetet kan även medföra begränsad framkomligheten och kan förlänga restiden något.

Vad ska vi göra?

Vi behöver förstärka berget intill vägen för att öka trafiksäkerheten eftersom det håller på att spricka. Vi kommer att ta bort lösa stenar och stadga upp berget. Vi sätter även upp ett nät som hindrar att stora stenar faller ner på vägen.

Berg spricker på grund av temperaturskillnader under året och på grund av markrörelser. Vatten lägger sig i sprickorna, och när det är kallt fryser vattnet och spränger då sakta bort delar av berget.

Kontakt

Kundservice har öppet dygnet runt för akuta fel, trafikinformation och störningar.

Telefon: 0771-921 921

Texttelefon: 010-123 50 00