Logga in
Logga in

Vi rustar upp järnvägen mellan Stockholm och Sollentuna

Under tiden som vi rustar upp behöver vi stänga av järnvägen. Det innebär tyvärr längre restider för dig som reser mellan Stockholm och Uppsala/ Arlanda mellan 4 och 7 juni.

Vad innebär det för mig som reser med tåg?

För att kunna göra arbetet på ett säkert sätt stängs järnvägen av mellan Helenelund och Sollentuna från den 4 till den 7 juni. Detta medför stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala/ Arlanda. Med inställda tåg, ändrade resvägar, ändrade ankomst- och avgångstider och längre restider. Mer information om hur det påverkar just din resa finns hos ditt tågbolag. När vi är klara blir tågen mindre känsliga för störningar och kan gå punktligare och smidigare. Tack för ditt tålamod.

Vad innebär det för mig som bor vid järnvägen?

Du som bor längs järnvägen mellan Helenelund och Sollentuna kan uppleva störande ljud från våra maskiner och arbeten. Vi jobbar dygnet runt för att bli klara så fort som möjligt. Tack för ditt tålamod.

Vad är det vi ska göra?

  • Vi byter spår norr om Stockholms central

    Vi byter ut ett av de gamla spåren mellan Karlbergs plattformar och Essingeledens broar. Det nya spåret ger bättre komfort för dig som reser, säkrare drift och högre trafiksäkerhet. Här kan du läsa mer om projektet Stationsåtgärder Stockholms central. 

  • Vi gör klart det nya spåret norr om Sollentuna

    Vi gör de sista arbetena och trimningsåtgärderna som behövs för det nya mittspåret i Sollentuna. När det nya spåret är klart 7 juni kan det användas och tågen kan då gå oftare. Även om spåret är klart och igång behöver vi göra efterarbeten. Arbetena görs nattetid för att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt utan passerande tåg. Här kan du läsa mer om projektet Ostkustbanan, Helenelund -Sollentuna, järnvägsarbeten 

  • Vi rustar upp växlar mellan Solna och Häggvik

    Vi gör underhållsarbeten på växlar och byter slipers och makadam mellan Solna och Häggvik. När vi är klara blir järnvägen mindre känslig för störningar och tågen kan gå punktligare och smidigare.