Logga in
Logga in

Snart ska vi reparera bron på väg 292 i Söderfors

Vi kommer att påbörja arbetet måndag 8 maj. Av säkerhetsskäl behöver vi stänga av gång- och cykelvägen under arbetet. Biltrafiken kan fortsatt köra över bron men med begränsad framkomlighet.

Bron som förbinder Söderfors över Dalälven behöver repareras och rustas upp för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den. Vi kommer att genomföra ett omfattande arbete som påverkar stora delar av konstruktionen.

Vi beräknas vara klara med arbetet i slutet av oktober 2023.

Begränsad framkomlighet för biltrafik

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av ett av körfälten över bron. Biltrafiken kommer kunna passera över bron växelvis med hjälp av trafiksignaler. Det är viktigt att du respekterar trafiksignalerna och följer skyltningen på plats. Tänk på att den begränsade framkomligheten kan innebära att din restid blir längre.

Du som går eller cyklar måste ta en annan väg

När vi reparerar bron måste vi ta en större del av bron i anspråk och av säkerhetsskäl kan gång- och cykel-trafikanter inte passera. Vi är måna om säkerheten för oskyddade trafikanter och att de som arbetar på bron har en trygg arbetsmiljö. Därför måste vi hänvisa dig som går eller cyklar att ta en annan väg.

Via länken kan du läsa mer om arbetet och se en omledningskarta.

Vi arbetar måndag – torsdag

Vår entreprenör arbetar med broreparationen måndag – torsdag i veckorna. Under dessa fyra dagar kommer vi att arbeta lite längre dagar. Vi kommer istället inte arbeta fredag, lördag eller söndag. I undantagsfall kan helgarbete förekomma, vi strävar efter att störa så lite och så kort tid som möjligt.