Logga in
Logga in

Vi asfalterar om på väg 55 förbi Flogsta

Den 11-14 september kommer vi att asfaltera om vägen i båda riktningar. Vi kommer att arbeta nattetid kl.19-06.

Den del av väg 55 som passerar Flogsta kommer att få ny asfalt och när vi genomför arbetet kommer det att påverka trafiken. Vi ska asfaltera om vägen i båda riktningar och busshållplatsen intill. Trafiken kommer att ledas förbi arbetet med hjälp av trafiksignal och lotsning.

Även om arbetet sker nattetid för att underlätta för trafiken så kan det bli en del köbildning, framförallt på kvällen och tidigt på morgonen.

Tänk på att sänka hastigheten, hålla ordentligt avstånd och respektera de som arbetar längs vägen.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är 11-14 september.