Logga in
Logga in

Väg 908 Tvillingtäppan-Oleby, Torsby och Sunne kommun

Under våren och sommaren 2022 utför Trafikverket förstärkningsarbeten, trumbyten och ny beläggning på sträckan.

Under perioden  30 maj – 3 juni kommer sträckan korsningen 908/952 till 908/239 vara helt avstängd vid den plats som trumbytet pågår.

Trafik för genomfart på väg 908 mellan Sunne och Torsby leds om via 952, följ orange skyltning. För boende i området kommer inga vägar att stängas av utan man kan åka söder över eller norr över i arbetsområdet.

På skyltar vid korsning 908/952 söder ifrån och korsning 908/239 norr ifrån kommer det framgå hur långt till själva avstängningen det är, denna skyltning kommer alltså löpande att följa avståndet till det ställe där trumbyte sker och den totala avstängningen råder. Vi ber allmänheten vara uppmärksam på denna skyltning och anpassa sin rutt efter detta.

Följ aktuella arbeten på väg här