Logga in
Logga in

Vägförstärkningsarbeten på väg 62 i Lindmon

Under maj till i början av juni ska vi förbättra stabiliteten på väg 62 vid Lindmon. Det innebär att genomfartstrafiken behöver ta en omledningsväg.

Vi ska utföra förstärkningsåtgärder väg 62 vid Lindmon på en sträcka av cirka 400 meter. Anledningen till att vi göra åtgärder är att öka vägens bärighet och förbättra stabiliteten i den övre delen av vägslänten mot Klarälven. 

Åtgärderna innebär bland annat att vägen schaktas och att avvattningsåtgärder anläggs för att vägen ska bli förstärkt.  

Arbetet kommer pågå dag- och kvällstid mellan den 4 maj-12 juni. Ingen genomfartstafik kommer kunna passera byggområdet. Omledningen sker via 954 och 964 Vägsjöfors- Bograngen-Brattmon. Lokaltrafiken kan köra via 957, tillstånd krävs för trafik över 12 ton. Omleningsvägen är markerad med orangea pilar.