Logga in
Logga in

I påsk fortsätter vi arbetet med att bygga Sveriges nya järnväg

Trafikverket rustar upp och bygger ut järnvägen över hela landet under påskhelgen. I Värmland stängs delar av Värmlandsbanan med inställda tågavgångar till följd.

För att fler människor och godstransporter ska kunna resa punktligt, effektivt och klimatsmart rustar vi upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i hela landet. Vi tar bort flaskhalsar på några av de mest trafikerade sträckorna, bygger ut till dubbelspår och fyrspår och byter slitna delar mot nya och smartare. På så sätt bygger vi Sveriges nya järnväg. Med plats för fler tåg och fler punktliga resor.

Det märks när vi underhåller och bygger ut, och flera resor påverkas. Därför planeras arbetena in långt i förväg för att resenärer och godstransporter ska påverkas så lite som möjligt, till exempel under påskhelgen när färre pendlar till och från jobbet. Vi jobbar ofta nattetid, men ibland behöver vi stänga av järnvägen och vistas i spåren även dagtid.

Resor som påverkas i påsk
I Värmland utför vi arbeten på olika delar av Värmlandsbanan under påskhelgen. De inställda tågavgångarna ersätts med buss. Mer information om hur din resa påverkas finns hos Värmlandstrafik. Här nedanför listas banarbetena i påsk:

Karlstad – Kristinehamn:
När: 6-11 april.

Trafikpåverkan: Till och från Karlstad ersätts tågen med buss på hela sträckan, från kl 22.00 torsdag den 6 april till och med kl 05.00 tisdag den 11 april.

Arbete: Vi stänger tillfälligt av tågtrafiken när vi arbetar på Karlstad C. Arbetet är en del av en större ombyggnad av Karlstad C som omfattar bland annat spårområdet, en ny mellanplattform Vikenpassagen och Trädgårdslänken.

I Väse arbetar vi med utbyggnaden av mötesspåret. Detta görs för att fler tåg ska kunna mötas på sträckan Karlstad – Kristinehamn. Det nya mötesspåret väntas öppna för trafik i maj 2023.

Karlstad C - www.trafikverket.se
Väse, ny mötesstation och planskild korsning - www.trafikverket.se

Kontakt

Johan Fridh

Telefon: +46 10-123 21 83