Logga in
Logga in

Trafikverket bygger stor kontrollplats norr om Sävar för ökad trafiksäkerhet på E4

Trafikverket ska bygga en stor kontrollplats norr om Sävar, längs E4. Kontrollplatsen är unik då den tillhör de största i Sverige och blir en viktig pusselbit i trafiksäkerhetsarbetet runt tunga fordon.

Idag är nästan hälften av alla tunga fordon i Sverige överlastade, något som både Trafikverket och Polisen ser som mycket alvarligt.

– Överlaster är ett problem eftersom de leder till en ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet. Underhållet kostar också allt mer och vi kan inte hålla en jämn åtgärdstakt med nedbrytningen av vägarna, säger Fredrik Lindvall, projektledare Trafikverket.

– En modern kontrollplats av det här slaget underlättar enormt till att kunna göra mer ingående  kontroller vid flygande inspektioner där bland annat bromsar kontrolleras. Att även kunna väga fordon på ett smidigt sätt är viktigt både av hänsyn till vägslitage och ökad trafiksäkerhet säger Magnus Holmqvist, gruppchef Trafikpolisen Västerbotten.

En av de största och modernaste kontrollplatserna

Den nya trafikplatsen kommer att byggas på vardera sida om E4 strax norr om Sävar. Kontrollplatsen i norrgående riktning kommer att vara den primära kontrollytan med bland annat utrustning som bromsprovare, våg och inspektionsgrop.

– Just nu pågår arbetet med att starta upp produktionen och planera för en så liten störning på trafiken som möjligt under själva arbetets gång. Det känns extra roligt att vi i Norrland får en av de största och modernaste kontrollplatserna i Sverige, säger Fredrik Lindvall, projektledare Trafikverket.

Trafikanterna längs E4 kommer periodvis att störas av byggtrafik, i övrigt är störningarna begränsade då allt arbete sker på sidan om befintlig E4. Projektet beräknas färdigt i december 2022, entreprenör är GRK Infra AB.