Logga in
Logga in

Sommarens vägarbeten i Västerbotten

Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare.

I sommar genomför vi olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi jobbar under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Vi byter bl a ut gammal beläggning mot ny, förstärker vägar och underhåller broar samtidigt som vi också bygger nytt på flera ställen.

Vi tvingas ibland göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas på annat sätt då pengarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider i sommar. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respekterar tillfälliga trafikbegränsningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

De mest trafikpåverkande jobben i Västerbotten sommaren 2022

Här är ett urval av de mest trafikpåverande jobben i Västerbotten under sommaren. Det är inte en fullständig lista över alla jobb. Större arbeten har egna webbsidor. Uppgifterna kan ändras.

För information om vilka jobb som pågår just nu gå till Trafikinformationen.

E4, Djäkneboda-Bygdeå
Bygge av mötesfri 2+1väg. Nedsatt hastighet, trafikljus, ev lots. 9 km. Maj-oktober.

E4, Sikeå-Gumboda
Bygge av mötesfri 2+1väg. Nedsatt hastighet , förbiledningar, trafikljus, omledning , avstängd vägbana, lots. 9 km. April 2022-oktober 2023.

E4, Gladaberget
Bygge av faunabro för stora klövdjur. Nedsatt hastighet, förbiledning. April-oktober.

E4, Granberget
Bygge av faunabro för stora klövdjur. Nedsatt hastighet, förbiledning. Maj 2022-oktober 2023.

E4, Sävar-Lillåbron
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 16 km. Maj-september.

E4, Sävar Nord, ny kontrollplats
Bygge av ny kontrollplats, nedsatt hastighet. Pågår-färdig oktober 2022.

E4, Rödviken-Håknäs
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 11 km. Maj-september.

E4, Hörnefors-Stöcksjö
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 20 km. Maj-september.

E4, Söderslättsrondellen-Alviksrondellen
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 2 km. Maj-september.

E12, Bäckmark - Strömsund
Beläggningsarbeten. Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. 15 km.Maj-september.

E12, Norrlunda-Betseledammen
Nybyggnation av gång- och cykelväg. Ev avsmalning av körfält, nedsatt hastighet. 2,6 km. Maj-november, färdig hösten 2023.

E12 (Väg 365), Lycksele
Beläggningsarbeten i Lycksele. Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. Maj-september.

E12, Bevakningsuppdrag Furuvik, Byggherre Lycksele kommun
Östra infarten till Lycksele längs väg E12, planskild korsning. April-november.

E12, Västra länken, Umeåprojektet
Bygge pågår - liten lokal eller ingen trafikstörning i sommar. Följ skyltning.

E12, Norra länken, Umeå
Kronoparksrondellen-Ersboda. Viltstängsel. Avsmalning körfält, nedsatt hastighet. 6 km. Augusti - mitten av september (ca).

E45, Dorotea
Tätortsåtgärder. Nedsatt hastighet, körfält avstängda, trafikljus och/eller flaggvakt. 2,5 km. Start i augusti/höst. Färdigt slutet 2023.

Väg 95, Skellefteå-Varuträsk
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 13 km. Maj-september.

Väg 95, Järnvägsleden, Skellefteå
Ny bro över Klockarbergsvägen. Omledning för väg 95. Klockarbergsvägen avstängd. 300 meter. Januari-september.

Väg 363, Västerslätt-Tavelsjö Sand
Beläggningsarbete. Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. 22 km. Maj-september.

Väg 364, Mellan väg 774 - Långviken
Beläggningsarbete. Ev. lots. 3 km. Juni-augusti.

Väg 364, Flurkmark-Botsmark
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 10 km. Maj-september.

Väg 372, Skelleftehamn
Ny bro över väg 827. Omledning trafik via befintliga ramper.  Väg 827 avstängd under bron. 300 meter. Maj-december.

Väg 504, Levar-Järnäsklubb
Beläggningsarbete. Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. 17 km. Maj-september.

Väg 568, Kråken
Beläggningsarbeten. Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. 11 km. Maj-september.

Väg 628, Jämtland-Rödåsel
Förstärkningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 8,5 km. Maj-september.

Väg 632, Riskprojekt Baggböle
Riskreducerande åtgärd. Avstängd 14 dagar för all trafik under tid då skolskjuts ej går. Nedsatt hastighet. Avsmalning del av tid. 0,6 km. Pågår-oktober.

Väg 642, Sävarberg-Sävar
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 4 km. Maj-september.

Väg 651, Botsmark
Riskreducerande åtgärd. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 350 m, pågår-oktober.

Väg 652, Sävar-Ivarsboda
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 6 km. Maj-september.

Väg 655, 656, 656-1, 658 och 659, Holmön
Alla Trafikverkets vägar på Holmön. Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 10 km. Maj-september.

Väg 664, Bygdeå-Fällfors 
Beläggningsarbete. Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. 10 km. Maj-september.

Väg 685, Täfteå-Täfteåböle
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 4,5 km. Maj-september. Vägen kommer att målas med breda vägrenar, så kallad bygdevägsmålning. Syftet är att fotgängare och cyklister ska få en tydligare och bättre vägmiljö.

Väg 686, Ivarsboda-Norrfjärden
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 2,5 km. Maj-september.

Väg 712, Ekträsk-Åsträsk
Förstärkningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 18,5 km. Maj-september.

Väg 733, Bro över Ultervattensån
Ny överbyggnad, kantbalkar/räcken beläggning. Avstängd väg. Augusti-november.

Väg 783, Risliden-Ajaur
Beläggningsarbete. Ev, avstängt körfält, nedsatt hastighet, lots, trafikljus. 15 km. Juni.

Väg 791, Bro över Bjurselebäcken
Förstärkningsåtgärder. Endast påverkan för fordon över 12m. Maj-september.

Väg 841, Holmträskvägen, Långträsk-väg 370
Dikning, trumbyten, schakter och grusning. Ett körfält avstängd åt gången. 10 km. Juni-september.

Väg 842, Norsjö-Bjurträsk
Beläggningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 13,5 km. Maj-september.

Väg 855, Medlevägen, Medle passage över järnvägen
Spårbyte Skelleftebanan, stängning plankorsning. 3-5 juli kl 06.00-14:00, exakta dagar är osäkert - beror på hur spårbytet går.

Väg 893, Ålund-Norrbotten länsgränsen
Förstärkningsarbete. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 6,5 km. Maj-september.

Väg 1067, Bro över Laxbäcken
Byte räcken, tätskikt och beläggning, ett avstängt körfält. Juni-september.

Väg 1094, Dikanäs-Matsdal
Dikning, trumbyten, schakter och grusning, ett körfält avstängd åt gången. 15 km. Juni-september.

Väg 1100, Umnäs-Forsmark
Dikning, trumbyten, schakter och beläggning, ett körfält avstängd åt gången. 10 km. Juni-september.