Logga in
Logga in

Så arbetar vi vidare med Landsjövägen

Arbetet med att restaurera väg 1069, Landsjövägen, fortsätter. Vi har tagit fram ett förslag på vilket sätt vi ska bygga upp vägen igen. Om allt går som det ska hoppas vi kunna börja återuppbygga vägen till sommaren.

Sedan väg 1069 i höjd med Vikessjön rasade våren 2021 har vi arbetat intensivt för att hitta både grundorsaken till raset och för att hitta en lösning som håller över tid. Vi har under det senaste halvåret gjort flera omfattande undersökningar och provtagningar tillsammans med erfarna geotekniker.

Med stöd i de geotekniska undersökningarna har vi tittat på flera tänkbara sätt att restaurera Landsjövägen. Efter att ha jämfört alternativen med varandra har vi kommit fram till att den bästa lösningen är att bygga vägen i befintligt läge. För att motverka framtida ras planerar vi att gräva bort och ersätta lösjord med sprängsten på delar av vägen.

Hur lång tid det kommer att ta innan vägen kan öppna igen är mycket svårt att säga. Innan vi på allvar kan sätta spaden i marken måste vi ta fram detaljerade bygghandlingar, skriva kontrakt med en entreprenör och få alla nödvändiga miljötillstånd. Dessutom ska vi ta kontakt med berörda markägare och göra fältundersökningar på platsen.

Själva byggtiden beräknar vi till omkring tre månader plus tid för arbetet med att belägga asfalt, men vi vet i dagsläget inte exakt när vi kan sätta i gång på allvar.