Logga in
Logga in

Djuren tar sig säkert över E4

Tidningen Byggplats: Särskilda passager har byggts för att hjälpa djur att passera E4:an mellan Stockvik och Myre. Mycket glädjande är att de används flitigt och att viltolyckorna är få.

Lodjur, älg och utter är några av de många djur som använder faunapassagerna längs med E4:an, Stockvik och Myre, det visar Trafikverkets senaste utvärdering av bygget. Totalt finns 15 passager i olika utformningar längs den nio kilometer långa sträckan och de är en del av Trafikverkets strategi i att anpassa trafiken efter naturen. 

– På huvuddelen av sträckan ser vi inga tecken på en barriäreffekt som en motorväg annars skapar, utan nu kan djur röra sig fritt från den ena sidan till den andra, säger Annette Ekman, miljöspecialist på Trafikverket. 

Inbjudande underlag

Ett jordtäcke och vegetation anläggs på passagerna som går över E4:an för att skapa ett naturligt underlag för djuren att gå på. Det finns även portar under vägen där passagerna kombineras med grusade skogsvägar. Viltolyckorna längs sträckan är få, men det går inte att fastställa om det förekommer färre olyckor än tidigare då nya E4:an ligger på en helt annan plats än den tidigare.

– Däremot kan vi konstatera att viltstängsel och tätt placerade passager är en bra kombination vad det gäller ökad trafiksäkerhet, säger Annette Ekman. 

Olika typer av passager

Trafikverket driver nu ett projekt tillsammans med SLU, Sveriges landsbruksuniversitet, där utvärderingen av E4:an ingår. Projektet syftar till att kartlägga vilka typer av passager som används i högst utsträckning. 

– Passagerna längs E4:an är utformade på lite olika sätt, något som verkligen varit till stor hjälp när vi nu ska utvärdera användningen. Vissa är riktade specifikt till djur, utan stig eller väg, andra är kombinerade faunapassager och friluftsvägar. Några av passagerna är smalare än normalt och vi har också några broar som är över 100 meter, säger Annette Ekman.

Kameror placerades ut på några av passagerna längs E4:an för att bevaka djurens användning. Två somrar i rad har Trafikverket med hjälp av sommarjobbare sammanställt resultatet och tagit fram en rapport.

– Häftigt nog har vi sett att samtliga passager nyttjas flitigt av både djur och människor, säger Annette Ekman.

TEXT: Thilde Vinderå  FOTO: Trafikverket

Läs tidningen Byggplats digitalt